موافقت کلی اداره استاندارد با واردات چند ماشین سواری هیبریدی

۹۴/۲۱۰/۱۵۴۴۸ ………………. تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۶

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران

با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۱۲۰۸ مورخ ۹۴/۰۳/۰۶ سازمان حفاطت محیط زیست در خصوص موافقت کلی با ورود ماشین سواری هیبریدی BMWi8 و Mercedes Benz C200 که موفق به رعایت استانداردها و مقررات مورد تایید سازمان مذکور گردیده است ارسال می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه موافقت کلی با ورود ماشین سواری هیبریدی با رعایت مقررات مر بوطه (خرداد ۹۴)
تاریخ ۹۴/۲۱۰/۱۵۴۴۸
شماره بخشنامه ۱۳۹۴/۳/۱۶
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل