وحدت رویه در انجام تشریفات وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی

کلیه گمرکات اجرایی کشور
باسلام و احترام
با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رویه در انجام تشریفات وصول و خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی در مرزهای خروج، دستور فرمایید ظرف یک هفته چگونگی فرآیند اعلام ورود محمولات به آن مرز، نحوه توزین کامیونهای ایرانی حامل کالای صادراتی، نظارت بر ترانشیب محمولات، نحوه ورود وتوزین کامیونهای خارجی (جهت ترانشیپ)، اعلام خروج سیستمی محمولات واینکه آیا کلیه مراحل مذکور بصورت سیستمی در آن مرز انجام می شود یا خیر را بصورت صریح به این دفتر اعلام نمایند.
بدیهی است این بخشنامه صرفاً در خصوص گمرکات مرزی زمینی مصداق داشته و ابلاغ آن به سایر گمرکات جهت آگاهی میباشد.
رونوشت:
1‏- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی و امورگمرکی جهت استحضار
2‏- جناب آقای پورسیف مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت آگاهی