ورود شمش حاصل از ذوب مجدد ضایعات با ارز متقاضی

بخشنامه سازمان توسعه تجارت در خصوص شمول ورود شمش حاصل از ذوب مجدد ضایعات به ارز متقاضی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت بخشنامه شماره ۶۵۸۴۱/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ را به شرح زیر اعلام نموده است:
پیرو نامه شماره ۲۷۵۹۳/۲۱۰/۹۳ مورخ ۲۵/۵/۹۳ به اطلاع می رساند از تاریخ ۲۵/۱۱/۹۳ ردیف تعرفه ۷۲۴۵۰۰۰ (شمش حاصل از ذوب مجدد ضایعات) مشمول ارز متقاضی گردید.