معرفی 4 شرکت خوشنام صادراتی برای محصولات نفتی

176469/309

گمرکات جلفا، بازرگان،بندرامام خمینی(ره)،شهیدرجایی،دوغارون،باشماق،آستارا،خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود) ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع: معرفی شرکت پتروزیست البرز (ردیف 2 جدول پیوست) بعنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی موضوع ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 301 سال جاری در خصوص معرفی 4 شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد موضوع نامه شماره 2975/94/ص- 03/09/94 معاونت برنامه ریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن ارسال تصویر نامه اخیرالذکر بدینوسیله اعلام می دارد: شرکت تولیدی پتروزیست البرز (ردیف 2جدول پیوست)، صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت یکسال از تاریخ صدور نامه صدرالذکر (تا تاریخ 03/09/95)می باشد..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور، مورد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند

176469-309