لزوم اخذ اسناد دوراظهاری صادرات به صورت الکترونیکی

67473/134

ناظرین محترم گمرکات استان ها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرائی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 51204 مورخ 22/3/95 این دفتر با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 47112/95/1 مورخ 16/3/95 ریاست کل محترم ، به منظور دسترسی به گمرک دیجیتال و راه اندازی و توسعه سامانه یکپارچه الکترونیکی گمرکی و استقرار کامل پنجره واحد تجارت فرامرزی، دستور فرمایید ضمن اجرای مفاد بخشنامه شماره 9024/95 مورخ 23/1 /95 نسبت به پذیریش کلیه فرآیندهای مرتبط با انجام تشریفات صادرات کالا و ترخیص آن به صورت مکانیزه و نیز اخذ اسناد مرتبط به نحوه الکترونیکی و در خصوص حذف فیزیکی اسناد به قید فوریت اقدام نمایند . همچنین لازم به ذکر است دقت شود تا اسناد لازم جهت انجام تشریفات گمرکی ( مذکوردر ماده 58 آ.ا.ق.ا.گ) درسیستم پنجره واحد تجارت فرامرزی به درستی اسکن ومنضم به اظهارنامه الکترونیکی شده و هرگونه ظهر نویسی و یادداشت های مرتبط بصورت سیستمی در اظهارنامه های الکترونیکی ثبت گردد به نحوی که در سامانه جامع امور گمرکی قابل رویت باشد.