حذف شرکت پترو پرند صبا از فهرست شرکت های خوشنام

200649/354
گمرکات جلفا، بازرگان،بندرامام خمینی(ره)،شهیدرجایی،دوغارون،باشماق،آستارا،خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود) ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )
موضوع :خروج شرکت پترو پرند صبا از فهرست شرکتهای خوشنام
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف516مورخ18/12/93 موضوع معرفی شرکت پترو پرند صبا بعنوان شرکت مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده در بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد و بخشنامه شماره 179026/94/314 مورخ 18/09/94 موضوع ضوابط صدورشرکت موصوف بدین وسیله اعلام میدارد با توجه به نامه شماره 4449/94/ص/م مورخ15/10/94 معاونت برنامه ریزی ، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص حذف شرکت مزبور از لیست شرکتهای خوشنام خواهشمند است دستور فرمائید مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکت موصوف پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استانداردو یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز صورت پذیرد..
مقتضی است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.