ضوابط جهت واردات انواع بذر و اندامهای تکثیری

تاریخ: 22/7/1393

شماره بخشنامه: 120365/93/113638/740/73/284

بخشنامه گمرک ایران در خصوصاعمال مقررات و ضوابط جهت واردات انواع بذر و اندامهای تکثیری

به پیوست تصویر نامه شماره 27804/210/93 مورخ 26/5/93 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر نامه شماره 367-331/500/93 مورخ 15/5/93 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی- قرنطینه ای کالاهای مندرج در فهرست ضمیمه و لوح فشرده در هر مرحله از فرآیند واردات و ترخیص جهت اقدام با رعایت سایر مقررات ارسال میگردد.

فرود عسگری- مدیر کل دفتر واردات

*متن نامه شماره 367-331/500/93 مورخ 15/5/93 وزارت جهاد کشاورزی به شرح ذیل می باشد:

جناب اقای مهندس افخمی راد – معاون محترم توسعه روابط اقتصادی،بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت،معدن و تجارت

سلام علیکم – احتراماً به پیوست شرایط عمومی ورود انواع بذر و اندامهای تکثیری زراعی-باغی،مرتعی،دارویی،زینتی و غیره به همراه یک حلقه لوح فشرده حاوی فهرست ملی ارقام گیاهی مجاز ایفاد میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید به منظور روان سازی و کاهش مراحل اداری در روند واردات مدارک و اطلاعات موصوف به نحو مقتضی مورد توجه واقع و از این پس به عنوان ضوابط ورود کالاها و اقدام مذکور به کشور منظور و نتیجه اقدامات معموله را به این حوزه منعکس نمایند.

بدیهی است سازمان حفظ نباتات و مؤسسه ثبت و گواهی بذر و نهال ،کماکان در خصوص اعمال مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی-قرنطینه ای کالاهای مندرج در هر مرحله از فرآیند واردات و ترخیص مسئولیت خواهد داشت.

حسن یونس سینکی – قائم مقام وزیر در امور بازرگانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.