نحوه تردد خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی با پلاک مناطق آزاد

تاریخ: ۱۹/۷/۱۳۹۳- شماره بخشنامه: ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ
تصویب نامه در مورد ورود و ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور (۲۵۰۰) سی سی و نحوه تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد
وزارت صنعت،معدن و تجارت – وزارت امور اقتصادی
وزارت ورزش و جوانان – وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی – بنیاد شهید و امور ایثارگران
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۶/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۰۰/۶۰ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۳ وزارت صنعت،معدن و تجارت و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
۱- خودروهای سواری با حجم موتور بالای (۲۵۰۰) سی سی و مشمول مقررات متروکه قابل عرضه به بازار نبوده و صرفاً امکان مرجوع نمودن به خارج از کشور را دارند.
۲- ورود و ترخیص هرگونه خودروی سواری از محل تصویب نامه های شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷،شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲ و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰)سی سی و پایینتر مجاز است.

۳- تردد خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی و با پلاک منطقه آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی به خارج از این مناطق ممنوع است. ( متن تصویب نامه )

متن بند ۳ قبلی که با تصویب بند جدید ملغی شده حساب می شود :

۳- تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفاً در محدوده این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.