نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت درصد مواد سوبسید دار کالاهای نفتی

228053/403
گمرکات جلفا، بازرگان، بندرامام خمینی (ره) ، شهیدرجایی ،دوغارون ، باشماق ،آستارا، خسروی،آبادان ،خرمشهر،مهران، بوشهر،نوردوز، سرخس، ماهیرود، میرجاوه، کرمانشاه ، رازی (برای خروج قطار به ترکیه) زاهدان ( برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج میشود)، خارک(صرفأبرای تولیدات پتروشیمی خارک)، مناطق آزادوویژه اقتصادی( جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور) ، ،سمنان ، غرب تهران ،اصفهان ، اراک، یزد، شیراز، قم ، مشهد(صرفا برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون )،گمرک میلک (صرفا برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام )، ،پیرانشهر و پیشین (صرفا خروج محموله های نفتی ) ، سهلان( صرفا جهت انجام تشریفات صدور محموله های نفتی واحدهای تولیدی مستقر در استان آذربایجان شرقی )

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 33944/93 مورخ 29/2/ 93موضوع ماده 16 دستورالعمل اصلاحی ستاد بپیوست تصاویر نامه های شماره 69218 مورخ 15/10/94دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران و نامه شماره 4334/94/ص مورخ 2/10/1394 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز موضوع نحوه محاسبه مبلغ مابه التفاوت درصد مواد سوبسید دار خارج از ماهیت موجود در محموله اظهاری (موضوع ماده 16 دستور العمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز) ارسال و اعلام میدارد در صورتیکه مطابق اظهار نظر قطعی کارگروه فنی استاندارد نمونه دارای درصدی مواد یارانه ای خارج از ماهیت کالا و مطابقت آنرا با اظهار صاحب کالا تائید نماید مطابق مفاد نامه های صدرالذکر مابه التفاوت مربوطه از کل وزن خالص مندرج دراظهارنامه صادراتی محاسبه واخذمی گردد.
بدیهی است مبنای ارزش صادراتی این محموله ها جهت محاسبه ما به التفاوت تعیین شده بر اساس نرخ بین المللی ( به روز زمان اظهار)اعلام شده در سامانه دفتر تعیین ارزش می باشد.

69218