استفاده از کارنه تیر صادراتی برای حمل محمولات ارسالی از مناطق آزاد و ویژه

49/71/25631
تاریخ 1395/2/14

در راستای سیاست های کلی گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ارایه تسهیلات به صادرکنندگان به مفاد ماده 119 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع امکان ارسال کالاهای صادراتی تولید شده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از سرزمین اصلی به مقصد کشور هدف صادراتی ( که بخشی از مواد اولیه به کار رفته در آن مطابق جداول ضمیمه مصوبات شواری عالی مناطق آزاد تجاری – صنعی و وِیژه اقتصادی از خارج کشور تامین و تشریفات ورود قطعی در خصوص آن اعمال نگردیده است اعلام می دارد ارسال کالاهای صادراتی موصف به مقصد گمرکات مرزی خروجی ( مجاز در رویه خروجی کارنه تیر) توسط شرکتهای حمل و نقل بین المللی دارای پروانه و مجاز به فعالیت پس از اظهار توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی تحت رویه صادرات قطعی و با پیش اظهاری الکترونیکی کارنه تیر ( TIrepd) در سامانه جامع امور گمرکی و نیز تسلیم کارنه تیر به گمرک مبدا امگان پذیر می باشد. بنابراین پذیرش کانه تیر موصوف تا سقف اعتبار مقرر قانونی ( در حال حاضر 60000 یورو و از تاریخ 95/5/11 مبلغ 100000 یورو) به عنوان جایگزین تضمین موضوع بند (ح)

49-71-25631