ممنوعیت فروش لوازم خانگی در فروشگاه های آزاد برای مسافرین ورودی

بسمه تعالی
118299/95/67127/73/231
29/06/1395
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 179658‏/113‏/114‏/73‏/303 مورخ 28‏/07‏/1381 و شماره 206596‏/113‏/114‏/73‏/346 مورخ 28‏/08‏/1381 مدیرکل محترم وقت دفتر واردات (2برگ تصاویر پیوست) و با عنایت به مکاتبات متعدد گمرکات اجرایی و به منظور ایجاد وحدت رویه اعلام میدارد:
1-با توجه به اینکه مطابق ماده 92 قانون امورگمرکی، فروشگاههای آزاد به منظور فروش کالاهای خارجی با معافیت از پرداخت حقوق ورودی به مسافرین دایر میگردد، لذا فروش کالاهای خارجی در فروشگاههای مذکور به مسافرین ورودی، تابع ضوابط و قوانین مقرر در خصوص کالاهای همراه مسافرین ورودی بوده و با توجه به بخشنامه های صدرالاشاره، فروش کالاها و لوازم خانگی حجیم خارجی مذکور در بخشنامه های پیروی شامل یخچال، یخچال فریزر ،تلویزیون ، رادیوضبط(به استثناء رادیو ضبط پرتابل) در فروشگاههای مذکور به مسافرین ورودی امکانپذیر نخواهد بود.
2-با عنایت به مندرجات بند قبل، ورود موقت لوازم خانگی حجیم خارجی مشروحه در آن بند به مقصد فروشگاههای آزاد نیز امکانپذیر نخواهد بود.
3-ورود سایر اقلام لوازم خانگی حجیم خارجی (همچون انواع کولرهای گازی، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی، مایکروویو، سینما خانگی، اجاقها و فرهای گازی یا برقی، پکیج گازی و آبگرمکن برقی یا گازی) به صورت مسافری (اعم از همراه مسافر یا خریداری شده از فروشگاههای آزاد) صرفاً با رعایت کامل ماده 138 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی (رعایت شرط غیرتجاری بودن و اخذ حقوق گمرکی و دوبرابر سودبازرگانی برای باقیمانده ارزش گمرکی مازاد بر هشتاد دلار معافیت مسافری) امکانپذیر خواهد بود. بدیهی است که در این خصوص، امکان تجمیع گذرنامه های مسافرین جهت واردات یکی از اقلام شاره شده صرفاً محدود به افراد یک خانواده بوده و امکان تجمیع بیش از آن امکانپذیر نخواهد بود.
4-با امعان نظر به ماده 92 قانون امورگمرکی و با ملحوظ نمودن این موضوع که مسافرین ورودی میتوانند به جای خرید لوازم همراه خود از مبدأ و حمل آنها، لوازم مورد نیاز همراه خود را از فروشگاههای آزاد مستقر در فرودگاه مقصد خریداری نمایند، لازم است محدوده زمانی یک ماهه از تاریخ ورود به کشور جهت خرید کالا از فروشگاههای آزاد رعایت گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
علی اکبر شامانی
سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزادو ویژه