ارزش گمرکی کامیونت های JAC چین مدل 2017

در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و بر اساس مفاد صورتجلسه 628 مورخ 95/8/11 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت نعدن و تجارت ارزش انواع کامیونت های JAC مدل سال 2017 ساخت چین به نمایندگی شرکت آرین دیزل پایا به شرح جدول زیر ارسال می گردد.
مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونت های وارداتی مربوطه با توجه به ارزش های اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

تعرفه شناسه شرح کالا ارزش گمرکی کشور سازنده برند کالا مدل کالا واحد کالا نوع خرید
87042290 0012 کامیونت 20085.0 دلار چین JAC N721-N82WKLA Model:2017 دستگاه CFR
87042290 0011 کامیونت 19300.0 دلار چین JAC N721-N75WKLA Model:2017 دستگاه CFR
87042290 0010 کامیونت 18025.0 دلار چین JAC N721-N60WKLA Model:2017 دستگاه CFR