سهمیه واردات مواد مخرب لایه اوزن در سال 2017 – هیدرو کلور فلورو کربن ها

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه سهمیه واردات مواد مخرب لایه اوزن در سال 2017 میلادی (بهمن 95)
تاریخ 95/11/18
شماره بخشنامه 95/210/69176
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

جناب آقای علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران – وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع : اعلام سهمه واردات مواد مخرب لایه اوزن در سال 2017 میلادی
با سلام
احتراما با توجه به تعهدات کشور در قبال پروتکل مونترال مبنی برای کاهش تدریجی و حذف مصرف مواد مخرب لایه اوزن بر اساس برنامه زمانبندی مصوب این پروتکل و پیرو مصوبات کمیته ملی اوزن مورخ 95/07/06 و 95/10/7 بدینوسیله به اطلاع می رساند سهمهیه واردات (حداکثر میزان مجاز واردات) هیدرو کلور فلورو کربن ها / HCFCs – ضمیمه پ – گروه یک مواد مخرب لایه اوزن مندرج در ضمیمه شماره 2 کتاب مقررات صادرات و واردات در سال 2017 میلادی ( از 12 دی ماه 1395 لغایت 11 دی ماه 1396) بر اساس میزان مصرف و واردات کشور و برنامه زمانبندی حذف این مواد 3461 تن تعیین گردید.
همانطور که مستحضر هستید به منظور کنترل دقیق تر واردات این مواد در سال 2017 میلادی در جلسات مذکور مقرر گردید.
( پیرو صورتجلسه مورخ 95/10/7 و توافقات حاصل) میزان ثبت سفارش واردات در هر نوبت حداکثر 40 تن برای هر وارد کننده توسط واردکنندگان با کارت بازرگانی با رشته فعالیت مرتبط انجام پذیرد و وارد کنندگان نیز ملزم به دارا بودن گواهی نمایندگی و تعهدات لازم خدمات باشند . همچنین صدور مجوز ثبت سفارش جدید نیز منوط به ترخیص کالای دوره قبل وارد کننده گردد.
همچنین، در نظر است اعمال سهمیه سال 2017 میلادی در دو مرحله و برای 6 ماهه نخست صرفا برای 2000 تن و به تکفیک جدول زیر ثبت سفارش انجام پذیرد.

ردیف نام گروه شیمایی نام شیمیایی سایر عناوین میزان سهمه واردات اول
1 هیدور کلور فلورو کربن ها  – ضمیمه پ – گروه یک مواد مخرب لایه اوزن مندرج در ضمیمه شماره 2 کتاب مقررات صادرات و واردات کلرودی فلورو متان R-22 HCFC-22 1200
2 دی کلور فلورو اتان R-141 HCFC-141
R-141B HCFC-141B
800

از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به کنترل و منظور نمودن سهمیه پیشنهادی از ابتدای سال جاری میلادی اقدامات لازم مبذول گردد.
لازم به ذکر است با توجه به ارائه آمارها به دبیرخانه اورن و صندوق چند جانبه پروتکل مونترال بر اساس تقویم میلادی سهمیه پیشنهادی بر اساس سال میلادی در نظر گرفته و اعمال خواهد شد.
پیشا پیش از بذل توجه و همکاری جنابعالی سپاسگذاریم
دکتر ابراهیم جاجی زاده
مدیر دفتر حفاظت لایه اوزن