شرایط واردات ماشین آلات مستعمل تسطیح آسفالت و بتن، سنگ زنی، ریچ استاکر

95/210/71729
1395/11/27
جناب آقای معقولی
سرپرست محترم مرکز امور واردات و مناطق آزاد ویژه – گمرک ایران
سلام علیکم
حسب تصمیم متخذه در جلسه مورخ 1395/11/3 کمیته مادره یک آیین نامه قانون مقررات صادرات و واردات و با توجه به بند 3 ماده 42 آیین نامه اجرایی مذکور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 140717 مورخ 1395/11/18 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر عدم شمولیت اقلام ذیل به الزامات استاندارد اجباری به اطلاع می رساند ک
با ورود ماشین آلات مندرج در جدول ذیل، مشروط به عدم شمولیت به قانون خودرو و صرفا به لحاظ مستعمل بودن و رعایت مقررات و ضوابط مروبطه موافقت کلی اعلام می گردد.
بدیهی است ورود و ترخیص کالاهای مستعمل از طریق بازارچه های مرزی مقدور نمی باشد. خواهشمند است مراتب را جهت ابلاغ به گمرکات اجرایی یادداشت فرمایید.

ردیف نام دستگاه کد تعرفه شرح انگلیسی مندرج در برخی پروفرماها
1 ماشین آلات تسطیح سطوح آسفالت 84791019, 84791012 RAVER MACHINE FOR ASPHALT
2 ماشین آلات تسطیح سطوح بتن 84791022,84791029 RAVER MACHINE FOR CONCRETE
3 رچ تراک کامپکت 84279090 REACH / FORK LIFT TRUCK
4 ریچ استاکر 84269900 REACH STACKER
5 ماشین سنگ زنی 84602100,84601900,84601100,84603100, 84602900 GRINDING MACHINE
6 دستگاه روکش و ترمیم آسفالت 84791029, 84791022

 ASPHALT REPAIR / PAVING MACHINE

لیست ارسالی کالاهای مستعمل مشمول موافقت کلی کمیسیون ماده یک به استحضار می رساند: 1- ردیفهای 1،2،3،6،7،8‌ شامل ماشین‌آلات تسطیح سطوح آسفالت، ماشین‌آلات تسطیح سطوح بتون، ریجر تراک، کامپکت تراک، ریچ استاکر،  ماشین سنگزنی، دستگاه روکش و ترمیم آسفالت مشمول استاندارد اجباری جهت واردات نمی‌باشد.
2- ردیف‌های 4، 5 شامل کشنده‌های عملیات باغداری و موتور دیزل مشمول استاندارد اجباری جهت واردات می‌باشد. همچنین مشمول مقررات اعلامی طی نامه 95.210. 44235 مورخ 95.5.17 آن دفتر می‌ باشد.