تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس

208230/365
ناظرین ‏‏‏‏‏/مدیران کل ‏‏‏‏‏/مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های ردیف 385 مورخ 12‏/11‏/94 و 433 مورخ 25‏/12‏/94 موضوع انجام تشریفات صدور محموله های فوتس اویل ،پارافین مایع ،اسلاک وکس و……مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل اصلاحی ستاد و رسیدگی به پرونده های صادراتی مزبور در کارگروه فنی تشخیص فرآورده های نفتی مرکزی و استانی (صرفا چهار استان معرفی شده) بپیوست تصویر نامه5306‏/95‏/ص مورخ 5‏/11‏/95 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهمراه نامه شماره 128185 مورخ 4‏/11‏/95 دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران موضوع صادرات اسلاک وکس جامد به صورت بسته بندی جامبو ارسال و اعلام میدارد : درصورتیکه محموله صادراتی اسلاک وکس بصورت کاملا جامد و در بسته بندی جامبو در گمرکات اجرایی اظهار گردد انجام تشریفات صدور محموله مزبور خارج از دستورالعمل اصلاحی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. لذا پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین نوع و ماهیت محموله اظهاری و تائید جامد بودن آن با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.