تخلف شرکتهای روغن وگریس سمنان آرا و روانکاران شیمی آرین

80102/134

ناظرین/مدیران کل / مدیران محترم گمرکات غرب تهران- قم- مشهد(صرفاً برای خروج از گمرکات مرزی سرخس و دوغارون)- اصفهان- اراک- یزد- شیراز- سمنان-جلفا- بازرگان- بندر امام خمینی(ره)- شهید رجایی- دوغارون- باشماق- آستارا- خسروی- آبادان- خرمشهر- مهران- بوشهر- نوردوز- سرخس- میرجاوه- رازی(برای خروج قطار به ترکیه)- زاهدان(برای اظهار محموله های ریلی که از میرجاوه خارج می شود)- خارک(صرفا برای تولیدات پتروشیمی خارک) – مناطق آزاد و ویژه اقتصادی(جهت صدور محصولات تولیدی مناطق مذکور)- گمرک میلک(صرفاً برای خروج محموله های نفتی شرکتهای خوشنام)- کرمانشاه- ماهیرود-پیرانشهر و پیشین(صرفاً خروج محموله های نفتی) –سهلان (فقط محموله های نفتی استان آذربایجان شرقی)

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه های شماره 58398و58822/28/165 مورخ 13/4/94 گمرک شهید رجایی بندرعباس در خصوص تخلف صادراتی شرکت های روغن و گریس سمنان آرا و روانکاران شیمی آرین ارسال و بدینوسیله اعلام میدارد تا اطلاع ثانوی مطابق بند 9 بخشنامه ردیف 73 مورخ 17/3/91 معاونت محترم فنی و امور گمرکی خروج محمولات بعدی شرکتهای مذکور صرفا پس از وصول جوابیه کارگروه فنی استاندارد یا تودیع ضمانتنامه بانکی به میزان 3 برابر ارزش محموله بر اساس قیمت بین المللی نفت گاز امکانپذیر می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :

1- سرکار خانم زبیدی مدیرکل محترم مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته همراه با تصویر نامه های فوق الذکر جهت آگاهی.
2- جناب آقای خورشیدی مدیرکل محترم دفتر مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی و نظارت بر حمل و نقل همراه با تصویر نامه های مذکور جهت آگاهی.

80102-134