شرایط قرنطینه ای واردات خلال و پودر پیاز خشک (Allium cepa)از کشور هند

شرایط قرنطینه ای واردات خلال و پودر پیاز خشک (Allium cepa)از کشور هند

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هند.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین با دز 5/1 تا 2 گرم در کتر مکعب در دمای 15 درجه سانتی گراد و بالا تر به مدت 7 روز در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور هند منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله در مرز ورودی وگمرک ترخیص کننده الزامی می باشد و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
4- محموله باید عاری از حشرات زنده ، کاه و بقایای گیاهی باشد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- محموله باید در بسته بندی های تمیز ، مناسب و غیر چوبی بسته بندی شود.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- درصورتیکه محموله ازطریق کشوری غیر ازکشور هند صادر شده باشد، باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان رسمی ذیربط کشور ثالث منظم به کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور هند تولید کالا ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.