قوانین و مقررات مربوط به واردات خودرو و خرید پلاک منطقه آزاد انزلی

الف : مقررات، ضوابط کلی استفاده از خودرو با پلاک منطقه ازاد انزلی
– شعاع تردد خودرو های با پلاک منطقه آزاد انزلی ۵۰ کیلومتر بوده که در نقاط مرزی تردد با تابلو مشخص گردیده است.
– آخرین نقاط تردد خودرو ها که با تابلو مشخص گردیده اند عبارتند از :
[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

الف ) نقاط اصلی محدوده تردد :

۱- مسیر رشت به رودبار بعد از امام زاده هاشم
۲- مسیر رشت به تالش نرسیده به سه راه اسالم
۳- مسیر رشت به رودسر قبل ازپلیس راه چابکسر
– خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی نمی توانند از نقاط تعیین شده خارج گردند و در صورت خروج از محدوده تعیین شده، ضمن تعیین جرایم سنگین ،خودروی مربوط توسط پلیس توقیف و طبق قانون قاچاق با آن برخورد می گردد.

سایر مقررات

– امکان خرید و پلاک گذاری برای هر شخص حقیقی و حقوقی یک دستگاه خودرو در سال وجود دارد.
– خودرو های سواری قابل پلاک در منطقه می بایست تولید سال جاری و حداکثر یک سال پایین تر از سال جاری بوده و نو باشد.
– بر روی کلیه خودروها دستگاه GPS نصب می گردد و صاحب خودرو می بایست از هرگونه دستکاری در دستگاه مذکور خودداری نمایند.
– از آنجایی که جهت ترخیص خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی پروانه ورود موقت گمرکی صادر می گردد و صدور این پروانه مستلزم ارائه تضامین بیمه ای می باشد
لذا ارائه ضمانتهای لازم به شرکت بیمه مستقر در سازمان بعهده فرد متقاضی خودرو می باشد و شرکت وارد کننده و منطقه آزاد انزلی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد
– نقل و انتقال خودرو بعد از ترخیص بلامانع است و این انتقال براساس ضوابط تعیین شده منطقه آزاد انزلی صورت خواهد پذیرفت.
– به منظور خروج خودرو ها از محدوده تردد خودرو ، متقاضی می بایست مجوزهای لازم را از گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نماید.
ب ) سایر شرایط و ضوابط:
-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که تمایل به خرید خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی دارند می رساند جهت خرید خودرو می توانند به شرکت های زیر مراجعه نمایند
و یا راساً اقدام به خرید و واردات خودرو براساس بند الف مندرج در ذیل صفحه اقدام نمایند.

آدرس نمایندگی شرکتهای وارد کننده خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی در منطقه

نام نمایندگی

آدرس

مدیر فروش

شماره تماس

تات خودروی ایرانیان

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس – غرفه ۱۰۴

آقای قلندری

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۰

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۱

۰۱۳۴۴۴۵۰۱۶۲

۰۹۱۱۶۱۱۱۴۱۲

۰۹۱۱۱۳۶۵۱۰۱

پیشرو خودرو

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس – غرفه ۱۰۵

آقای میر کیان بهمن

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۰

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۱

۰۱۳۳۳۶۰۰۴۵۲

۰۹۱۱۸۳۱۰۹۱۰

بنیان خودروی زرین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۱۷

آقای قربانی

۰۹۱۱۳۳۶۹۷۴۷

۰۹۱۱۱۳۶۳۱۷۱

۰۱۳۳۳۸۵۰۳۳۳

ارمغان نوین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس – غرفه ۳۹۲

آقای تقی پور

۰۱۳۴۴۴۳۸۲۲۸

۰۹۱۱۷۱۶۴۷۰۳

دلتا موتور خزر

منطقه آزاد انزلی – مجتمع کاسپین – غرفه ۱۶۱

آقای تقدیسی

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۲

۰۱۳۴۴۴۲۷۷۵۳

۰۹۱۱۱۳۸۸۴۳۰

آتیه سازان صنعت آرین

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس – غرفه ۸۷

آقای دین گرد

۰۱۳۴۴۴۵۱۴۰۲

۰۹۱۷۱۹۹۰۰۹۱

آرمان خودرو

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ستاره شمال غرفه۲۴۰

آقای نوروزی

۰۹۱۱۳۳۳۰۰۱۸

۰۹۱۱۱۳۲۱۸۸۸

۰۱۳۳۳۸۲۴۹۶۶

۰۱۳۳۳۸۲۷۸۶۶

شرکت خانه خودرو شمال

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس غرفه ۴۳۳

آقای عمل صالح

۰۱۳۳۳۷۳۱۲۳۰

۰۹۱۲۱۱۸۵۶۵۰

شرکت تضامنی رمزی و شرکاء

منطقه آزاد انزلی – مجتمع ونوس غرفه ۱۰۷

آقای رمزی

۰۹۱۲۱۱۰۶۷۶۸

۰۹۱۲۱۴۰۰۸۸۷

۰۹۱۲۱۱۳۳۷۰۲

۰۱۳۴۴۴۵۱۲۲۲

تذکرات خیلی مهم:
الف -افرادی که تمایل به واردات خودرو به نام خود دارند می بایست قبل از اقدام به واردات خودرو مورد نظر نسبت به مراجعه به مدیریت بازرگانی سازمان و اخذ مجوز ورود خودرو براساس ضوابط سازمان اقدام نمایند.
توضیح: واردات خودرو به نام اشخاص یک خودرو در سال امکان پذیر می باشد.
ب- در صورتی که متقاضیان مبالغی را تحت عنوان پیش پرداخت به شرکتهای وارد کننده فوق پرداخت نمایند کلیه مسئولیت های تحویل خودرو براساس شرایط قرارداد بین متقاضیان و شرکت وارد کننده با طرفین قرارداد بوده و سازمان منطقه آزاد انزلی هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
ج- با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز، آپشن های خودرو (امکانات خودرو) و زمان تحویل خودرو در قیمت نهایی خودروها تاثیر دارد لذا قیمت نهایی خودروها براساس توافق شرکت های وارد کننده و متقاضیان خودرو خواهد بود.

عوارض و جرایم خودروهای وارداتی با پلاک منطقه آزاد انزلی

ردیف نوع تخلف تعداد دفعات مبلغ جریمه سال 94
 
1
خروج از محدود مصوب
تردد خودرو بدون مجوز
در داخل استان
دفعه اول 5 میلیون ریال و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم ده میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه سوم 20 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 50 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
2 خروج از محدود مصوبتردد خودرو بدون مجوز
در خارج استان
دفعه اول 10 میلیون ریال و یک هفته توقیف خودرو و تعهد کتبی عدم تکرار
دفعه دوم 20 میلیون ریال و یک ماه توقیف خودرو
دفعه سوم 50 میلیون ریال و دو ماه توقیف خودرو
دفعه چهارم و بیشتر 100 میلیون ریال و سه ماه توقیف خودرو
در صورت خروج بدون مجوز منطقه آزاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول ماده 113 قانون امور گمرکی و اجرای مقررات قاچاق خواهد شد و متعهد به پرداخت خسارت های ناشی از جرایم قاچقا اعلامی از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران می گردد.

عوارض سالیانه خودرو

خودروهای سواری و انواع وانت نیم درصد ارزش سیف  در اظهارنامه گمرکی خودرو
برای خودروهای سنگین، نیمه سنگین و غیره یک میلیون ریال

ضمنا تاکید می گردد یک هفته قبل از سر رسید تاریخ پروانه تردد یکساله مالکین خودروها با ارائه اصل پروانه تردد سالیانه و بازدید خودرو نسبت به تمدید بیمه نامه مسئولیت عدم خروج خودروی خود به مرکز شماره گذاری خودرو با پلاک منطقه آزاد مراجعه نمایند.
جرایم و صدور المثنی

جریمه تاخیر در تمدید پروانه تردد به ازای هر روز تاخیر 100 هزار ریال
دستکاری در سیستم جی پی اس خروج سیم کارت، پارگی پلمپ، قطع سیم و فیوز… 30 میلیون ریال

 

صدور المثنی کارت خودرو و شناسنام مالکیت
( صدور المثنی منوط به درج اگهی اعلام مفقودی روزنامه کثیر الانتشار می باشد)
3 میلیون ریال
صدور المثنی پروانه تردد خودرو 1 میلیون ریال

 

  • مدل مجاز خودروهای سبک، سواری، بنزینی،دیزلی و هیبریدی سال جاری میلادی و حداکثر یکسال زیر مدل سال جاری میلادی می باشد ( خودروهای سواری می بایست نو باشد)
  • واردات خودروهای تصادفی، و مستعمل  و خودروهای زیر 10 هزار دلار ممنوع می باشد.
  • زمان تولید کامیون، اتوبوس، کامیونت، و شاسی های متحرک نو در زمان ورود به این منطقه بیش از دو سال نباشد.
  • زمان تولید ماشین آلات راهسازی، معدنی و کشاورزی نو و یا کارکرده در زمان ورود به کشور بیش از 5 سال نباشد.
  • زمان استهلاک و از رده خارج کردن خودروهای با پلاک منطقه آزاد انزلی 20 سال از زمان شماره گذاری می باشدو چنانچه بیش از مدت مذکور بنا به شرایط خودرو و تشخیص سازمان قابل تمدید می باشد.
  • کلیه شرکتهای وارد کننده خودرو ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروی فروخته شده تا مدت 5 سال از زمان فروش آن می باشندو پس از گذشت مهلت مذکور تعهدی در این خصوص نخواهند داشت.

تمدبد سالیانه پروانه گمرکی خودروهای منطقه آزاد انزلی

کلیه دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی می رساند جهت تمدید سالیانه پروانه گمرکی خودرو ازاین پس می توانند به نمایندگی گمرک منطقه آزاد انزلی مستقر در رشت به آدرس : رشت – میدان لاکانی- فاز یک بلوار ضیابری – بعد بریدگی دوم – ساختمان ستاره شهر- طبقه سوم مراجعه نمایند.
 

مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال خودرو با پلاک منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی

1- اصل اقرار نامه یا صلح نامه محضری (فروشنده) به همراه 2 برگ فتوکپی
2- اصل تعهد نامه محضری(خریدار) به همراه 2 برگ فتوکپی
3- تحویل اصل سند مالکیت و امضاء فروشنده در ذیل سند, در حضور مسئول مربوطه
4- اصل شناسنامه و کارت ملی خریدار به همراه 3 برگ فتوکپی در یک صفحه با درج آدرس دقیق محل سکونت,کدپستی و شماره تلفن ثابت و همراه
5- ارائه اصل پروانه تردد اورجینال (فروشنده )
6- پس از تحویل اسناد واریز مبلغ 650,000 ریال حسابداری-کانکس شماره 3
7- پس از تحویل اسناد واریز مبلغ 2,000,000 واحدحسابداری-کانکس شماره 3
8- اصل برگه عدم خلافی خودرو پلیس+10 (تاریخ سر رسید یک هفته)
9-احراز آدرس محل سکونت:ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره منزل مسکونی (اجاره نامه دارای کد رهگیری)
توجه: در صورت اینکه سند یا اجاره نامه ملک مسکونی بنام مالک نباشد(کپی شناسنامه صفحه اول و توضیحات شناسنامه فرددرجه اول مورد نظر)
10- مبلغ تضمین اعلام شده از سوی مسئول مربوطه و ارائه تضامین به همراه یک ضامن جهت صدرو بیمه نامه مسئولیت عدم خروج از محدوده مصوب
(بیمه های مستقر در مرکز شماره گذاری خودرو)