شرایط قرنطینه ای واردات پودر Arid Grow از کشور روسیه

شرایط قرنطینه ای واردات پودر Arid Grow به عنوان مکمل خاک و بستر کشت از کشور روسیه

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور روسیه که در آن به نام Arid grow.
2- محموله بایستی در بسته بندی تمیز ، مناسب و غیر چوبی بوده و عاری از خاک ، هرگونه بذر و بقایای گیاهی باشد.
3- در صورت استفاده از پالتهای چوبی برای حمل بسته ها رعایت ISPM شماره 15 الزامی است.
4- انجام بازرسی دقیق و بررسی های آزمایشگاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزمی است.
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید مطابق با بند یک این شرایط ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
9- چنانچه انجام هریک از موارد فوق در کشور مبداء امکانپذیر نمی باشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.