ارزش کامیون کشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014

98606/9268/204/24/229
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: اعلام ارزش کامیون کشنده بنز AXOR مدل 1843 سال 2014
با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 545 مورخ 21/5/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیون کشنده بنزAXOR مدل 1843 سال 2014 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیون کشنده وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .

FOB(EURO) MODEL DESCRIPTION
69900 MERCEDES BENZ TRUCK AXOR 1843(4×2)