ارزش گمرکی کامیون های کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014

511/24/204/9034/226436

ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی

موضوع: ارزش کامیونهای کشنده چینی مارک BEIBEN سال 2014

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 525 مورخ 15/11/92 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش کامیونهای کشنده مارک BEIBEN سال 2014 ساخت چین به نمایندگی شرکت تیراژ دیزل به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد.

Unit price (EURO)(FOB)

DESCRIPTION

MODEL

NO

44300

BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS

Type:6*4 SHORT CABIN ,WEELBASE 4100+1450

NG80A2634K-41

1

38200

BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS

TYPE: 4*2 SHORT CABIN ,WEELBASE3800

NG80A 1927K-38

2

44100

BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS

TYPE: 6*4 LONTG CABIN ,WEELBASE 5050+1450

NG80A2634-50

3

38000

BEIBEN HEAVY DUTY TRUCK CHASSIS

TYPE: 4*2 LONG CABIN ,WEELBASE 4800

NG80A 1927 -48

4

beiben truck price list

beiben truck price list

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.