بلامانع بودن واردات آرد برنج و و ذرت به شماره تعرفه های 11029010 و 11022000

سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ 1393/03/26 واردات آرد برنج و و ذرت به شماره تعرفه های 11029010 و 11022000 را بلامانع اعلام کرده است.
شماره بخشنامه :  93/210/15251
گمرک ایران ، مرکزا امور واردات و مناطق ویژه
سلام علیکم

احتراما ضمن ارسال تصویر نامه  93/6/2033 مورخ 1393/03/13 وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع می رساند، واردات آرد برنج و و ذرت به شماره تعرفه های 11029010 و 11022000 با رعایت شرایط و مقررات قرنطینه ای – بهداشتی و سایر مقررات بلامانع است.

دانلود بخشنامه