پرایس لیست خودرو سواری بی ام و BMW مدل 2015

77903/4372/205/24/181
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارسال پرایس لیست خودروهای سواری BMW مدل 2015

با سلام و احترام
در اجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 543 مورخ 24/4/93 کمیته مشترک گمرک و وزارت صنعت ، معدن و تجارت به پیوست 1
برگ پرایس خودروهای سواری BMW سال 2015 ساخت آلمان به نمایندگی شرکت پرشیا خودرو ارسال میگردد. مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری خودروهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن کرایه حمل و بیمه انجام گیرد .ضمناً برای خودروهای تولید در سال 2015 در صورت تغییرات قیمت پس از بررسی در کمیته خودرو متعاقباً ابلاغ خواهد شد.

خداکرم اسکندری
سرپرست دفتربررسی و تعیین ارزش