بایگانی دسته: بخشنامه های سازمان امور مالیاتی

اخذ ضمانت نامه بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض در گمرک

شماره : 1401/698461
تاریخ : 1401/05/22

بخشنامه های گمرکات اجرائی
با سلام و احترام،

ضمن ارسال تصاویر نامه های شماره ص/235/6976 مورخ 1401/04/10 دفتر حسابرسی مالیاتی و همچنین نامه شماره د/200/18053 مورخ 1401/03/29 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون امکان تودیع ضمانت نامه بانکی توسط اظهارکنندگان بابت مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه ، بدینوسیله مستند به نامه های فوق و بمنظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و وارد کنندگان کالاهای اساسی ، دارو ، تجهیزات پزشکی ، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید ، دریافت مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه با اخذ ضمانتنامه بانکی تا سررسید تعیین شده (پایان سال مالی ) میسر خواهد بود . ضمناً مدت اعتبار برای اجرای مصوبه اشاره شده در متن نامه های فوق تا پایان شهریور ماه سالجاری می باشد و به اظهارنامه های پس از پایان شهریور ماه تعلق نخواهد گرفت ، لذا ضرورت دارد مسؤلین ذیربط آن گمرک با اعمال کنترلهای لازم بر این امر نظارت نمایند .

فرود عسگری
معاون امور گمرکی

دانلود کامل بخشنامه و پیوست های آن

لغو اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش افزوده ماشین آلات وارده خطوط تولید

بخشنامه معاونت درآمدهای مالیاتی :
ادارات کل امور مالیاتی

شماره : ص/230/8405
تاریخ : 1401/04/28

با عنایت به نامه شماره د/200/18053 مورخ 1401/03/29 رئیس کل محترم سازمان متبوع و در اجرای مصوبه مراجع قانونی ذیربط و مسئولیت گمرک جمهوری اسلامی ایران برای دریافت ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سر رسید تعیین شده ( تا پایان مالی)، ادارات کل امور مالیاتی در طی مدت اعتبار این مصوبه مجاز به دریافت چک برای ترخیص ماشین آلات خطوط تولید نمی باشند.

محمد تقی پاکدامن
معاون درآمدهای مالیاتی ادامه‌ی خواندن