بایگانی دسته: بخشنامه های گمرک

چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی

بخشنامه 138 گمرک در سال 1401
1401/657467
تاریخ 1401/05/12

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام

باعنایت به مفاد مصوبه کمیته فنی رجستری مورخ 1401/4/14 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز مبنی بر الزامات اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری وهمچنین تسهیل در انجام تشریفات رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی ،در
خصوص چگونگی انجام فرآیند رجیستری گوشی همراه مسافرین ورودی، شیوه نامه اخیر ابلاغ و مقرر میگردد تا گمرکات
اجرایی عینا مطابق مفاد بندذیل اقدامات قانونی لازم را مبذول نمایند: ادامه‌ی خواندن

مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآورده ها و مشتقات نفتی)

1401/861218
تاریخ 1401/06/16
6/109620

بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور

پیرو بخشنامه شماره 1437461 مورخ 1398/11/6 به پیوست تصویر نامه شماره 201863 مورخ 1401/6/2 معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متضمّن تصمیم کارگروه حقوقی و قضایی ستاد که ” روز اظهار” را مبنای محاسبه تعیین ارزش کالای خروجی (فرآوردهها و مشتقات نفتی) اعلام نموده و در جلسه شماره 134 اعضای اصلی ستاد، تصویب و مورد تأیید رئیس جمهور محترم نیز قرار گرفته است، جهت هرگونه اقدام لازم و قانونی ارسال میگردد.

رضا گلی
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

ادامه‌ی خواندن

نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی

بخشنامه شماره 175 سال 1401 گمرک ایران
شماره :1401/850687
تاریخ: 1401/6/15
کلیه گمرکات اجرایی

ییرو بخشنامه شماره 1489866 مورخ 1400/11/2 و در اجرای بند ( 4) از مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨ کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1401 و همچنین مستند به ضوابط ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی با موضوع نحوه واردات موز از محل صادرات سیب درختی، کشمش، پرتقال و کیوی و با عنایت به استعلامات پی در پی گمرکات اجرایی کشور در خصوص موضوع مطروحه، مراتب مجدداً بمنظور رعایت کامل مصوبات و قوانین و مقررات جاری به شرح ذیل جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور برعهده بالاترین مقام مسئول گمرک مربوطه خواهد بود.

1- بر اساس بند 1 نامه شماره 75570 مورخ 1400/11/20 از ابتدای سال 1401 صدور ثبت سفارش و واردات موز صرفاً از محل پروانه های صادراتی سیب درختی، پرتقال و کیوی که از تاریخ آنها بیش از یکسال نگذشته باشد امکانپذیر است.
بدیهی است استفاده از تسهیلات مندرج در بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8 کتاب و بند ( 1) نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 وزارت جهاد کشاورزی، واردات موز منوط به صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو ( با تایید گمرک اجرایی صادر کننده پیرامون ثبت مراتب خروج کالای صادراتی از مرز خروج و احصاء درجه ١ و ٢ سیب صادر شده در سامانه جامع امور گمرکی) یا یک کیلوگرم پرتقال با رعایت فاصله زمانی تاریخ پروانه صادراتی تا تاریخ ثبت سفارش می باشد.

2- مستند به بند 2 نامه شماره 35172 مورخ 1401/5/5 معاون محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کشمش مجاز نبوده ضمن اینکه ثبت سفارش و واردات موز از محل صادرات کیوی با پرداخت حقوق ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند 4 مندرجات ذیل یادداشت فصل 8) مجاز می باشد.

3- با عنایت به مفاد نامه شماره 39569 مورخ 1401/5/23 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، تأمین ارز برای ثبت سفارش های صادره از ابتدای سال جاری از محل صادرات واردکنندگان موز یا از محل صادرات دیگران امکانپذیر
می باشد.

4- نظر به تقاضای برخی از وارد کنندگان موز از محل پروانه های صادراتی سیب درختی و پرتقال با پرداخت حقوق
ورودی کامل (بدون برخورداری از امتیاز بند ۴ مندرجات ذیل یادداشت فصل ٨)، اعلام می دارد: مراتب طی نامه شماره 771937 مورخ 1401/6/2 از مرجع ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی استعلام شده است که به محض وصول پاسخ چگونگی اقدام به گمرکات اجرایی نیز ابلاغ خواهد شد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه

تمدید ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه

1401/860664
تاریخ 1401/6/16
کلیه گمرکات اجرایی

با سلام
پیروبخشنامه شماره 698461 مورخ 1401/5/22 در خصوص اخذ ضمانت نامه بانکی برای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض متعلقه، با توجه به درخواست واردکنندگان و اعلام و پیگیری از جانب برخی گمرکات و به منظور جبران کمبود نقدینگی واحد های تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، موارد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید، برای ضمانت نامه های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده که از ابتدای سال اخذ گردیده و تا پایان شهریور ماه سال جاری سر رسید خواهند شد با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه تا 1401/12/28 توسط آن گمرک قابل تمدید می باشد.
مسئولیت اجرایی صحیح موارد مذکور بر عهده بالاترین مقام محترم اجرایی آن گمرک می باشد
فرودعسگری
معاون امور گمرکی ادامه‌ی خواندن

مقررات استفاده از تسهیلات گمرکی مربوط به طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO)

1401/854135
تاریخ 1401/06/15

در راستای شیوه نامه اجرایی طرح فعالان اقتصادی مجاز ( AEO) در اجرای بند 5 بخشنامه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شماره 104803 مورخ 1398/05/26 مبنی بر ” تهیه سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچکف متوسط و بزرگ ” موضع بخشنامه شماره 99-478275 مورخ 1399/04/31 بدینوسیله عناوین شرکت متقاضی به شرح جدول ذیل که فرآیند مندرج در شیوه نامه را طی نموده و مورد تأیید کمیته یاد شده نیز قرار گرفته اند، جهت اعطای تسهیلات مصوب در سه سطح 1، 2 و 3 اعلام می گردند.

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح یک تولیدی/ بازرگانی:

1. ترخیص حداکثری در سطوح 1 و 2
2. پذیرش ضمانت نامه بانکی حداکثر یکساله برای ترخیص قطعی ماده 6قانون امور گمرکی
3. پذیرش ضمانت نامه بانکی برای ترخیص قطعی و سایر رویه های ماده 6آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
5. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
6. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8. تخفیف در هزینه خدمات انجام امور گمرکی موضوع بند الف ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا سقف 5٠ درصد)
9. استفاده از حداقل تضمین در کلیه مواردی که در قانون امورگمرکی و آئین نامه اجرایی به تضمین اشاره شده است.
10 . رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی فعالان اقتصادی مجاز به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های پیگیری به اختلافات گمرکی
11 . ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12 . انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13 . نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
14 . استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
15.استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
16. استفاده ازتسهیلات ماده 6قانون امور گمرکی کالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانت نامه بانکی با حداکثر سقف یکساله
17 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع امور گمرکی
18 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه تولیدی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه یک ساله)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی
12 . پذیرش و تسهیل ورود موقت برای پردازش برای صادر کنندگان

تسهیلات مصوب جهت اعطاء به شرکت های سطح دو/سه بازرگانی :

1. اعمال ماده 6ق.ا.گ (ارائه ضمانت نامه پنج ماهه برای سطح دو) و (ارائه ضمانت نامه سه ماهه برای سطح سه)
2. ترخیص کالا وفق ضوابط مصوب کمیته
3. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
4. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
5. استفاده کامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
6. رسیدگی به پرونده اختلافات گمرکی به صورت فوری و خارج از نوبت در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات
گمرکی
7. انجام فرآیند استرداد مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
8. نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مطابق تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با
اخذ تعهد
9. استفاده از تسهیلات ماده 42 قانون امور گمرکی
10 . استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد 32-3 کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو
11 . رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به ضرایب تعیین شده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی

ضمن تاکید بر اضافه شدن فهرست شرکت های این بخشنامه به دیگر شرکت های مصوب ابلاغی، موضوع بخشنامه شماره 75834 مورخ 1401/01/23 معاونت های محترم برنامه ریزی و امور بین الملل و توسعه مدیریت و منابع انسانی اعلام می دارد که تاکنون در مجموع 589 شرکت (اعم از فعال یا مشمول تعلیق) به عنوان فعال اقتصادی مجاز تعیین شده اند.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده آن مدیریت بوده و ضروری است در صورت احراز و اثبات موارد تخلف این
شرکت ها از معیارهای مندرج درشیوه نامه ، گزارش تخلف به دفتر مدیریت اطلاعات و برنامه ریزی (دبیرخانه کمیته
مرکزی فعالان اقتصادی مجاز) جهت لغو تسهیلات اعطایی ارسال گردد.

لازم به ذکر می باشد که با عنایت به تفکیک تسهیلات قابل ارائه به شرکت های مصوب متناسب با سطوح تعیین شده با لحاظ نوع فعالیت (تولیدی/ بازرگانی) بودن آن ها می بایست ملاک عمل گمرکات قرار گیرد و تاکید می گردد که تمامی شرکت های
ابلاغی پیش از این بخشنامه مشمول تسهیلات موضوع بخشنامه های مربوط بوده و صرفاً تسهیلات تفکیکی این بخشنامه در خصوص 17 شرکت فوق الذکر مصداق خواهد داشت.

فرود عسگری
معاون امور گمرکی

دانلود بخشنامه

صدور بیجک و بیجک بین و اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی

شماره : 63979
تاریخ : 1401/01/22

کلیه گمرکات اجرایی

با عنایت به اینکه جهت «اعلام وصول نهایی پروانه های صادراتی» در گمرکات مقصد، در صورتی که « مانده در درب خروج گمرک مبدأ» وجود داشته باشد، اعلام وصول نهایی مقدور نمی‏باشد و جهت اصلاح نیاز به بازگردانی کلیه بیجکها می باشد، لذا شایسته است گمرکات مبدأ صادرات، در زمان ارسال کالا به گمرکات مرزی و صدور بیجک بین، از تطابق تعداد نگله های اظهارنامه با میزان مندرج در بیجکها اطمینان حاصل نمایند تا بعد از صدور تمامی بیجک های اظهارنامه، «تعداد مانده» در گمرک مبدا وجود نداشته باشد. ضمناً با توجه به این که برای مسیرهای زرد و سبز، تشریفات خروج از گمرک مبدأ، توسط اظهارکننده و در سامانه Epl صورت می گیرد، لذا نحوه اقدام، به ذینفعان نیز به نحو مقتضی اعلام گردد.

دفتر صادرات گمرک ایران

لغو ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده

شماره: 482429 تاریخ: 1401/04/08
کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 1342339‏/97‏/333 مورخ 01‏/11‏/97 موضوع ممنوعیت برخی از اقلام صادراتی، بپیوست تصویر نامه شماره 68357‏/60 مورخ 11‏/03‏/1401 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 264197‏/60 مورخ 04‏/11‏/99 و 221962‏/60 مورخ 17‏/09‏/1400 دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی آن وزارتخانه در خصوص رفع ممنوعیت صادرات نخ از پشم دباغی شده با کد تعرفه 51091010 عیناً جهت آگاهی و اقدام لازم مطابق با مفاد نامه های مذکور و با رعایت سایر قوانین و مقررات ( پس از تایید صریح آزمایشگاه استاندارد در خصوص تایید ماهیت نخ پشم دباغی) ارسال میگردد.
شایسته است تا موضوع به نحو مقتضی به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر صورت پذیرد.

دفتر صادرات گمرک ایران

مواد مرتبط با صادرات در قانون بودجه سال 1401

شماره 25558

تاریخ 1401/01/14

کلیه گمرکات اجرایی

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1314مورخ 9‏/1‏/14000 موضوع ابلاغ متن «قانون بودجه سال 1401 کل کشور» و با توجه به درج موارد مرتبط با حوزه صادرات کالا تصریح می گردد:

در خصوص جزء «س » ذیل تبصره 6 قانون یادشده که مقرر داشته « … به دولت اجازه داده می شود به ازای صادرات هر رأس دام سبک مبلغ پانصدوسی وهفت هزار ریال وبه ازای صادرات هرکیلوگرم وزن زنده دام سنگین مبلغ یکصدوشصت وهفت هزار ریال ازصادرکنندگان دام دریافت وبه ردیف درامدی 140212جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید و صادرات هرگونه دام سبک و سنگین مولد ممنوع است»، باتوجه به اینکه شرایط صادرات دام سبک وسنگین می بایست از سوی وزارت جهاد کشاورزی تبیین و توسط مراجع ذیصلاح ابلاغ گردد، اجرای مفاد این بند منوط به تعیین تکلیف شرایط صادرات ازسوی مراجع ذیربط خواهد بود که پس از وصول نتیجه استعلام متعاقباً اعلام خواهد شد.

درخصوص جزء «ص» ذیل تبصره 6 قانون مذکور مبنی بر اینکه «به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درجهت تحقق جهش تولید دانش بنیان وتوسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی ازجمله بیلت، بلوم واسلب، محصولات نفتی،گازی وپتروشیمی ازجمله قیر و متانول، اوره و پلی اتیلن بصورت خام نیمه خام درتمام نقاط کشورمشمول مالیات وعوارض صادراتی می شود.» که باتوجه به گستردگی تعرفه های مذکور و عدم تعیین میزان وجه عوارض موصوف، استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتیجه، مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گردید.

باتوجه به مفاد جزء «و» تبصره 8 قانون موصوف که مقرر داشته «به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می گیرد نیم درصد (5‏/0 %) از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و به ردیف درآمدی شماره 160147 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود …» لذا دستور فرمایید نسبت به اخذ عوارض صادراتی یادشده به میزان نیم درصد (5‏/0 %) ارزش پایه صادراتی برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی اقدام نمایند. ضمن اینکه به منظور احصای دقیق کدتعرفه های مربوطه، در این خصوص نیز استعلام لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آمده و به محض وصول نتیجه، مراتب مجدداً ابلاغ خواهد گردید. ضمناً یاد آوری میگردد لازم است نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی برای اظهارنامه های صادراتی محصولات مذکور که ازابتدای سال جاری از کشور صادرگردیده است نیز اقدام گردد.

لذا شایسته است دستور فرمایید با رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوطه نسبت به موارد اشاره شده اقدام لازم معمول داشته و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.

دفتر صادرات گمرک ایران

ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)

شماره 1401/831660
تاریخ 1401/06/13

پیرو بخشنامه شماره 98/1401/459623 مورخ 1401/4/5 موضوع ساماندهی صادرات محصولات فولادی (مقاطع طویل)، به پیوست تصویر نامه های شماره 60/137944 مورخ 1401/6/5 و 60/141998 مورخ 1401/6/9 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،معدن و تجارت منضم به نامه های شماره 130068/60 مورخ 1401/5/26 60/139986 مورخ 1401/6/7 مدیر کل دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه در خصوص فهرست شرکت های مجاز به صادرات محصولات فولادی مقاطع طویل (وفق جداول ضمیمه)در ادامه لیست واحد های مجاز به صادرات محصولات فولادی ضمیمه بخشنامه صدرالاشاره، عینا جهت اطلاع واقدام لازم وفق مفاد نامه های مزبور (نام شرکت، شناسه ملی، نام محصول و کد طبقه بندی اعلامی) با رعایت کلیه فوانین و مقررات و ضوابط مربوطه تا تاریخ 1401/6/31 ارسال می گردد.

علی اکبر شامانی
مدیر کل دفتر صادرات

دانلود بخشنامه

مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند الف، پ و ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات کالاهای خاص)

بخشنامه 151 دفتر واردات گمرک
شماره 1401/754995
تاریخ 1401/05/31

پیرو بخشنامه های شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/03/09 و 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 در خصوص نرخ مالیات بر ارزش افزوده و فهرست کالاها و ردیف تعرفه کالاهای موضوع بند الف، پ و ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مالیات کالاهای خاص)، به پیوست تصویر نامه شماره 305/4469 مورخ 1401/03/21 دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به انضمام فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، موضوع بند (پ) ماده ( ۲۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تصویر نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/4/11 دفتر تعرفه مشتمل بر ردیف تعرفه فهرست کالاهای آسیب رسان به سلامت، جهت اقدام لازم با لحاظ و رعایت موارد ذیل و با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد:

1- نرخ مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی آسیب رسان به سلامت، به استناد بند (پ) ماده  26 قانون مالیات بر ارزش افزوده، بمیزان سی و شش درصد (36%) می باشد.

2- با توجه به اینکه به موجب مفاد بند پ ماده 26 مالیات بر ارزش افزوده، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی از شمول نرخ مالیات و عوارض کالاهای آسیب رسان به سلامت، مستثنی گردیده است، لذا علی رغم درج سیگار و محصولات دخانی طی فهرست ضمیمه کالاهای آسیب رسان به سلامت منضم به نامه وزارت بهداشت، نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی شامل نرخ ( 36 %) بند (پ) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد و نرخ مالیات و عوارض سیگار و محصولات دخانی در سال 1401 مشمول نرخ های مندرج در بند (ت) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه شماره 84/1401/395407 مورخ 1401/03/24 می باشد.

3- فهرست ردیف تعرفه نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز موضوع بند (پ) ماده ( 26۶ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلاً طی بند 2 بخشنامه شماره 66/1401/317163 مورخ 1401/3/9 ( سه ردیف تعرفه 22021000 و 22029100 و 22029990 ) ابلاغ شده است.

4- با توجه به نامه شماره 1401/487148 مورخ 1401/4/11 دفتر تعرفه مبنی بر لزوم اطلاع از ماهیت و مواد متشکله و شرح و عنوان دقیق کالا بمنظور امکان تعیین ردیف تعرفه بصورت قطعی، لذا در صورت وجود هرگونه ابهام پیرامون شمول مالیات و عوارض بند (پ) ماده ( 26 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای وارده، مراتب به ایندفتر منعکس گردد.

5- با عنایت به لازم الاجرا بودن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 از تاریخ 1400/10/13، ابلاغی طی بخشنامه شماره 231/14001338256 مورخ 1400/10/4 و 1400/1415949 مورخ 1400/10/8، مقتضی است در خصوص کالاهای ترخیص و خارج شده بعد از 1400/13/13 که مشمول فهرست کالاهای آسیب رسان به سلاتمت می باشند. نسبت به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدامات لازم معمول دارند. ضمن اینکه کالاهای ترخیص شده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول اعمال جریمه موضوع ماده ( 108 ) قانون امور گمرکی نخواهند شد و همچنین کسر دریافتی مالیات بر ارزش افزوده مشمول مرور زمان موضوع ماده ( 135 ) قانون امور گمرکی نمی گردد.

علی وکیلی
مدیرکل دفتر واردات

دانلود بخشنامه