امکان انتخاب سازمان‌ مجوز‌دهنده ارزی برای تعرفه‌های مشمول نرخ تالار اول سامانه نیما مرتبط با وزارت صمت

امکان انتخاب سازمان‌ مجوز‌دهنده ارزی برای تعرفه‌های مشمول نرخ تالار اول سامانه نیما مرتبط با وزارت صمت با عنایت به تغییر رویه صدور مجوز ارزی 100 ردیف تعرفه‌ مرتبط با وزارت صمت و مشمول نرخ ارز تالار اول سامانه نیما به اطلاع می‌رساند، گزینه “آیا متقاضی و مشمول ارز با نرخ تالار اول سامانه نیما …

امکان انتخاب سازمان‌ مجوز‌دهنده ارزی برای تعرفه‌های مشمول نرخ تالار اول سامانه نیما مرتبط با وزارت صمت ادامه »