بایگانی دسته: مجوز قرنطینه

شرایط قرنطینه ای واردات بذر موسیر جهت مصارف کاشت از کشور هلند

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر موسیر جهت مصارف کاشت از کشور هلند(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155316
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل کلم از آفریقای جنوبی ،بذر بامیه وبذر شوید جعفری گشنیز

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر گل کلم از آفریقای جنوبی ،بذر بامیه وبذر شوید جعفری گشنیز(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155304
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر فلفل جهت مصارف کاشت از کشور اسپانیا

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر فلفل جهت مصارف کاشت از کشور اسپانیا(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155324
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات بذر کاکتوس جهت مصارف کاشت از کشور هلند

واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات بذر کاکتوس جهت مصارف کاشت از کشور هلند(مهر96)
تاریخ 1396/7/10
شماره بخشنامه 60/155006
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین

60/157816
1396/07/15
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2565 مورخ 1396/6/13 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات مغز دانه کاج سیبری جهت مصارف خوراکی از کشور چین به استحضار می رساند
واردات محصول مذکور در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد
علی علی آبادی فرآهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه‌ی خواندن

لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری

60/163761
تاریخ 1396/07/22
جناب آقای معقولی
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطقه آزاد و ویژه
گمرک ایران
با سلام دانلود بخشنامه و پیوست های آن
پیرو نامه شماره 96/210/18840 مورخ 1396/04/17 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2760 مورخ 1396/06/27 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص لغو مجوزهای مربوط به واردات اندام های تکثیری به استحضار می رساند :
واردات اندام های تکثیری مندرج در فهرست پیوست ( جمعا هفت برگ) با رعایت ضوابط فنی و شرایط قرنطینه ای اعلام شده از سوی سازمان حفظ نباتات مجاز بوده و نیازی به اخذ مجوز ندارد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد
علی علی آبادی فراهانی
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و و اردات

تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات

60/174756
1396/08/06
سازمان صنعت؛ معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
ب سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 19579/730 مورخ 1396/07/29 سازمان حفظ نباتات در خصوص اعلام تعرفه های کالاهای گیاهی مشمول اخذ مجوز به استحضار می رساند :
ثبت سفارش و واردات اقلام گیاهی مندرج در جدول زیر منوط به اخذ مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات بوده و در خصوص سایر کالاهای گیاهی، ترخیص آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد. ادامه‌ی خواندن

شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی

60/167870
تاریخ : 1396/07/26
جناب آقای معقولی
مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
گمرک ج.ا.ایران
با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/2561 مورخ 1396/0613 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات صمغ کندر جهت مصارف خوراکی و دارویی از کلیه کشورها به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت نداشته و صرفا منوط به بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی ( گمرک ترخیص کننده) می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه معمول گردد.
علی علی آبادی فرآهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
ادامه‌ی خواندن

شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی

دفتر صادرات گمرک ایران در بخشنامه ای شرایط جدید صادرات گیاهان دارویی را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد .
متن این بخشنامه که تسهیلات جدیدی را برای صادرات گیاهان دارویی شامل می شود بدین شرح است :
پیرو مفاد بخشنامه‌های شماره 342651‏/96‏/94 مورخ 27‏/4‏/96 و 376541‏/96‏/101 مورخ 3‏/5‏/96 موضوع ضوابط صادرات گیاهان دارویی، صنعتی و عطری به پیوست تصویر رونوشت نامه‌های شماره 2430‏/501‏/96 مورخ 4‏/6‏/96 و 2305‏/501‏/96 مورخ 28‏/5‏/96 معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاروزی وزارت جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد:
1. صادرات آن دسته از گیاهان دارویی که از طریق زراعت یا باغبانی تولید می‌شود با تأیید رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مبنی بر دست کاشت بودن بلامانع است و با رعایت سایر مقررات نیازمند استعلام از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نمی‌باشد.
2. مطابق نامه شماره 253‏/4079 مورخ 17‏/5‏/96 موسسه ثبت گواهی بذر و نهال (ضمیمه) و مستفاد از ماده 10 قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، گیاهان زینتی اعم از شاخه بریده و گلدانی (به شرح مندرج در فهرست پیوست نامه موصوف) که ذیل ردیف تعرفه شماره 0603 طبقه‌بندی می‌گردند، عمدتاً به عنوان «بذر و نهال» تلقی نشده و صادرات آنها موکول به ارائه مجوز وزارت جهاد کشاورزی (گواهی مؤسسه ثبت گواهی بذر ونهال) نمیباشد. بدیهی است در صورت نیاز، همکاران محترم می‌توانند جهت تشخیص گیاهان اشاره شده و تمایز آنها از سایر گیاهان مشمول ارائه مجوز، مراتب را از سازمان جهاد کشاورزی استعلام نمایند.

شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی

 

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب از کشور اندونزی(خرداد96)
تاریخ 96/3/21
شماره بخشنامه 96/210/13812
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه دانلود فایل

ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/1064 مورخ 1396/03/10 وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات فتیله پنبه جاذب جهت مصارف صنعتی- بهداشتی از کشور اندونزی به استحضار می رساند :
واردات محصول مذکور از کشور فوق در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای کم قرار داشته و منوط به ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی معتبر از کشور مبدا و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورود ( گمرک ترخیص کننده می باشد.