بایگانی دسته: مرزنشینان

مصوبه مجاز شدن واردات کالای ممنوع وارداتی توسط مرزنشینان و ملوانان +لیست

156591/ت55446ه
تاریخ 1397/11/24
هیات وزیران در جلسه 1397/11/17 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، کشور و امور اقتصاد ودارایی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :
1- بند 1 تصویب نامه شماره 31819/ت51967ه مورخ 1395/3/18 به شرح زیر اصلاح می شود :
1- واردات اقلام موضوع جدول پیوست 2 این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، با تخفیف پنجاه درصد (50%) حقوق ورودی برای مواد غیرخوراکی و صد درصد حقوق ورودی برای مواد خوراکی توسط مرزنشینان و شرکت های تعاونی آنها بلامانع است.
تبصره : رعایت استانداردها و ضوابط دستگاه های ذیربط و مقررات بهداشتی و قرنطینه ای کالاهای مذکور الزامی است.
2-کالاهای موضوع جدول 2 پیوست این تصویب نامه که تایید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، از فهرست 1339 ردیف کالاهای دارای ممنوعیت ثبت سفارش برای مشمولین تسهیلات آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی موضوع تصویب نامه شماره 54231/ت53242ه مورخ 1396/5/7 و آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از 500 تن ( لنج تجاری) و ساماندهی و نوسازی آن شناورها موضوع تصویب نامه شماره 65859/ت53763ه مورخ 1396/5/31 و اصلاحات بعدی آنها مستثنی می شود. ادامه‌ی خواندن

تعیین وضعیت بازارچه های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)

شماره 46861/ت52438هـ 1396/4/24
تصویب‌نامه در خصوص تعیین وضعیت بازارچه‌های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا)
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت کشورـ وزارت امور خارجه ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
هیأت ‌وزیران در جلسه 1396/4/14 به پیشنهاد شماره 60/132361 مورخ 1394/6/15 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (11) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372ـ تصویب کرد:
وضعیت بازارچه­های مشترک مرزی (حذف، ایجاد، ادغام، انتقال و ابقا) به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، با رعایت شرایط زیر تعیین می­شود:
1ـ محل تأمین منابع اعتباری لازم برای تأسیس و ایجاد زیرساخت بازارچه‌ مشترک مرزی جدید از محل اعتبارات مربوط در استان آن بازارچه خواهد بود.
2ـ آغاز به کار رسمی هر بازارچه‌ مشترک مرزی جدید مشروط به تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز آن بازارچه‌ مشترک مرزی به تشخیص کارگروه تبصره (1) ماده (103) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390ـ است.
3ـ منظور از ادغام، حفظ بازارچه‌ مشترک مرزی با رویه موجود است که هر گونه انجام عملیات گمرکی، تحت مسئولیت گمرک مرزی خواهد بود.
4ـ تأسیس بازارچه مرزی جدید منوط به اخذ موافقت کشور مقابل در ایجاد تأسیسات و فعالیت­های متقابل و تصویب هیئت وزیران می‌باشد.
5 ـ نحوه ادغام طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) است.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
خراسان جنوبی ​افغانستان ​سیستان و بلوچستان​ایلام ​

 ردیف  استان  بازارچه مرزی کشور مقابل  وضعیت
 1  آذربایجان شرقی  نوردوز  ارمنستان  ابقاء
2 آذربایجان غربی  رازی ترکیه ادغام
3  سرو  ادغام
4  ساری سو ادغام
5  صنم بلاغی  نخجوان  ابقاء
6  قاسم رش (کله سردشت) عراق  ابقاء
7  تمرچین  ادغام
8    خراسان رضوی  باجگیران  ترکمنستان  ابقاء
9   دوغارون   افغانستان  ادغام
10  سنگان خواف  ادغام
11     خراسان جنوبی  دوکوهانه     افغانستان   ابقاء
12  میل 73   ابقاء
13   یزدان   ابقاء
14  میل 78   ابقاء
15    خوزستان  آبادان عراق  حذف
16  اروندکنار  ادغام
17  چزابه  حذف
18 سیستان و بلوچستان  پیشین پاکستان ابقاء
19  کوهک  ابقاء
20  میرجاوه  ادغام
21   جالق  ابقاء
22  ریمدان  ابقاء
23  میلک افغانستان  ادغام
24  گمشاد  ابقاء
25  زهک  ابقاء
26   کردستان  سیران بند   عراق ادغام
27  سیف  ابقاء
28       کرمانشاه  شوشمی       عراق  ابقاء
29  شیخ صله  ابقاء
30  پرویزخان  انتقال به تیله کوه
31  سومار  ابقاء
32  تیله کوه  ایجاد
33  بیشگان حذف
34    ایلام  مهران عراق  انتقال به شهابی
35  چیلات  ایجاد
36  شهابی  ایجاد

 

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی

اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
۱۹/۲/۱۳۹۴ هـ۵۱۸۲۱ت/۱۸۶۶۳شماره
اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
وزارت کشور ـ وزارت تعاون٬ کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت
هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۳۲۸۰۵/۶۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۴ وزارت صنـعت٬ معدن و تجارت و به استـناد ماده (۱۲) قانون
سامـاندهی مبادلات مرزی ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ تصویب کرد:
در تبصره (۱) ماده (۲) آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶ه مورخ ٬۴/۶/۱۳۸۵ عبارت
«مهر٬ آبان و آذر» جایگزین عبارت «دی و بهمن» میشود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۹۴ – بازارچه های مرزی

شماره۱۱۶۵۶/ت۵۱۸۱۶هـ ۵/۲/۱۳۹۴

وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۲/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
ماده۱ـ استانداری‌ها مکلفند در ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، درآمدهای موضوع ماده (۲) این آیین‌نامه را وصول و به حساب مربوط در خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی شماره (۱۴۰۱۱۵) جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور واریز نمایند.

ماده۲ـ درآمدهای موضوع این آیین‌نامه شامل حق بهره‌برداری از خدمات عمومی، اجاره بهای غرفه، اماکن و تأسیسات از قبیل انبار، باسکول (ترازوی بزرگ)، پارکینگ (توقفگاه) و نظایر آن در هر بازارچه مشترک مرزی است که به موجب قرارداد، حسب تبصره ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن توسط استانداری به متقاضیان واجد شرایط، اجاره داده می‌شود.

ماده۳ـ اعتبارات بازارچه‌های مشترک مرزی از محل ردیف (۱۳۷ـ۵۳۰۰۰۰) تأمین و براساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، فقط برای امور بازارچه‌های مشترک مرزی شامل نیازهای دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه و ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مرزی مربوط، در قالب فعالیت‌های موضوع ماده (۴) این آیین‌نامه برابر وصولی‌های هر استان، اختصاص‌یافته و قابل هزینه خواهد بود.

ماده۴ـ مصارف موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف ـ امور تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد و بهسازی امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی، تعمیرات اساسی و تجهیز اماکن و تأسیسات و زیرساخت‌های موردنیاز بازارچه‌های مشترک مرزی.

ب ـ تأمین کالاها و خدمات موردنیاز بازارچه‌ها و امور رفاهی کارکنان مستقر دستگاه‌های اجرایی در بازارچه‌ها براساس ضوابطی که به تأیید وزارت کشور می‌رسد.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در بازارچه‌های مشترک مرزی مکلفند امکانات موردنیاز برای حضور و فعالیت در بازارچه‌ها را به استانداری‌ها اعلام کنند تا حسب امکانات، نسبت به تأمین آنها اقدام شود.

ماده۵ ـ تعرفه خدمات ارایه شده در بازارچه‌های مشترک مرزی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه می‌شود.

ماده۶ ـ هرگونه دریافت و پرداخت توسط دستگاه اجرایی در بازارچه‌های مشترک مرزی، خارج از قوانین و مقررات و ضوابط تعیین شده در این آیین‌نامه ممنوع است.

ماده۷ـ استانداران موظفند گزارش‌های مربوط به عملکرد درآمدها، مصارف و عملیات انجام‌شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه را هر شش ماه یکبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت کشور ارایه نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

مستثنی بودن واردات کالای مرزنشینان از قوانین اولویت کالای دهم

بسمه تعالی
41089/93/22581/29876/113/73/97
10/03/1393
کلیه گمرکات اجرایی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 233799/92/195/23/113/73/521-30/1/92 موضوع حقوق ورودی کالاهای وارداتی مرزنشینان به پیوست تصویر نامه های شماره 7895/210/93 و6037/210/93 مورخ 10/2/93 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص مصرفی بودن کالاهای مندرج در فهرست قابل ورود توسط مرزنشینان و همچنین مستثنی بودن این اقلام از گروه کالایی اولویت دهم ارسال میگردد خواهشمند است دستور فرمایید براساس مفاد مندرج در نامه ها ی موصوف وبا رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه