بایگانی دسته: اختلافات گمرکی

اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال

پیرو دستور مورخ 98/5/16 معاون محترم امور گمرکی در ارجاعات شناسه 6325098 با موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 55637ت/58144 مورخ 98/5/13 هیئت محترم وزیران برای واردات دستگاه های استخراج رمز ارز ها (ماینر) نامه شماره 52202/515 مورخ 99/8/20 سرپرست محترم گروه دوم حسابرسی هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت آگاهی ارسال می گردد.

نظر به اینکه حذف مواد مفاد نامه یاد شده نسبت به موضوعات تعیین تعرفه ارزش‌گذاری کالا انطباق یا عدم انطباق ثبت سفارش اخذ شده با کالای وارده و بررسی موضوع شمول مقررات کارچاق در کالای وارده متعلق به شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شرکت اعلام نظر شده است لذا مجدداً رعایت کلیه مقررات مربوط به واردات کالای مورد نظر تاکید می گردد خواهشمند است دستور فرمایید در صورت هرگونه ابهام مراتب را از طریق دفاتر ستادی ذیربط استعلام نمایند ضمناً حسن نظارت بر اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام مسئول اجرایی آن را مرد می باشد.

علی وکیلی
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

نامه دیوان محاسبات کشور :

52202/515

1399/8/20

جناب آقای ارونقی

معاون محترم فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران

احتراماً وفق بررسی‌ها و بازدید به عمل آمده از انبار گمرکی یکی از گمرکات اجرایی استان مشخص گردید تعداد ۱۰۸ کارتن قطعات و اجزای منفصل مفصله دستگاه استخراج رمز ارز ( در صورت مونتاژ تعداد ۱۳۹ دستگاه ماینر) متعلق به شرکت تولیدی صنعتی قطعه سازان شوکت (وارد کننده) موجود است که در این رابطه بررسی‌های به عمل آمده بیانگر ایرادات و موارد نقص و نقض قوانین مقررات به شرح ذیل است: ادامه‌ی خواندن

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره34932/ت51932هـ 21/3/1394
تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی
وزارت اموراقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 28726 مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد:
جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی به شرح جدول زیر تعدیل می‌شود و از تاریخ ابلاغ ، لازم‌الاجرا است.
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

ماده قانونی

میزان جریمه نقدی (به ریال)

۱

تبصره (2) ماده (103) قانون امور گمرکی

۶۰۰.۰۰۰ تا ۶.۰۰۰.۰۰۰

۲

ماده (109) قانون امور گمرکی

۴۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۳

ماده (110) قانون امور گمرکی

۱.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲.۰۰۰.۰۰۰

۴

تبصره (1) ماده (135) قانون امور گمرکی

کمتر از ۲.۰۰۰.۰۰۰

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

تعرفه گمرکی طلق پرس کارت

کالای مورد اختلاف عبارتست از طلق پرس کارت که طی اظهارنامه کوتاژ ۵۵۴۳۹۳۷ مورخ ۱۲/۱۱/۸۱ ذیل شماره ۳۹۲۰۶۱ تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک محل کالا را با تردید بین شماره ۳۹۲۰ و ۳۹۲۶ تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بشماره ۵۸۰۸۰/۹۴۰۰ مورخ ۸/۷/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف را اوراق پلاستیکی لب چرخ شده، جهت پرس کارت و … به ابعاد ۱۱۰۰×۸۰ و ۳۰۷×۲۲۰ و ۴۲۶×۳۰۳ میلیمتر را ذیل ردیف ۳۹۲۶۹۰ تعرفه طبقه بندی و آنرا مشمول پرداخت جریمه نمیداند. این رأی قابل تجدیدنظر است..صاحب کالا به‌رأی فوق معترض وتقاضای ارجاع پرونده به کمیسیون تجدیدنظر را مینماید لذا پرونده به استناد ماده ۵۱ق.ا.گ به کمیسیون احاله میگردد. رأی کمیسیون تجدیدنظر به شماره ۷۶۶۵/۲۵۷۰ مورخ ۲۶/۵/۸۳باتوجه به محتویات پرونده، و استماع مدافعات طرفین کمیسیون قلم اول فاکتور را بعنوان شیء تلقی و رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را تایید و قلم دوم و سوم فاکتور را بعنوان ورق تشخیص و تعرفه اظهارشده را قابل قبول میداند.

تعرفه گمرکی مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۲۳نگله مخزن شیشه‌ای شیردوش که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۱۲۰۳۰ مورخ ۱۴/۸/۸۲ذیل شماره ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۷۰۲۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۴۶۰/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا کمیسیون کالای مورداختلاف(مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش) را ذیل ردیف ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه طبقه بندی مینمایند این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی رنگ پودری بر پایه اپوکسی پلی استر

کالای مورد اختلاف عبارتست از رنگ پودری که طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۹/۸۲ ذیل شماره ۳۹۰۷۹۹ بدون شمول یادداشت بند۴ مندرجات فصل ۳۹ تعرفه به گمرک استان قزوین اظهار و گمرک مزبور کالا را ذیل شماره ۳۹۰۷۹۹ تعرفه با شمول یادداشت فوق الذکر تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۹۰۵۶/۹۵۱۶ مورخ ۱۸/۶/۸۳ باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران، کمیسیون کالای مورد اختلاف (رنگ پودری بر پایه اپوکسی پلی استر) را مشمول یادداشت بند ۴ فصل ۳۹ میداند این رأی قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن

کالای مورد اختلاف عبارتست از ۱۲۹ نگله ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۷۲۳۱-۲۰/۵/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه قسمتی از کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۱۳۹ تعرفه طبقه بندی وحسب اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام میماید.

رای شماره ۵۸۱۸۴/۹۴۲۱-۱۱/۸/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:باتوجه به محتویات پرونده، گزارش گمرک ایران و مدافعات صاحب کالا ، دستگاه تفکیک آرد و هوا مربوط به ماشین آلات خط تولید آرد سازی را ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی میز بیلیارد همراه با ملحقات

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۴دستگاه میز بیلیارد همراه با ملحقات طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۰۰۲۳ مورخ ۸/۴/۸۲ ذیل شماره ۹۵۰۴۲۰ با استفاده از تسهیلات بند۲ ذیل یادداشت فصل ۹۵ تعرفه به گمرک اردبیل اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۹۵۰۴۲۰ و فقط میز را مشمول بند ۲ یادداشت فصل ۹۵ و ملحقات را مشمول سودبارزگانی ردیف مربوط میداند صاحب کالابه نظریه فوق معترض و تقاضای ارجاع پرونده به دفترتعرفه رانمود.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۱۰۲/۹۴۰۵ مورخ ۱۵/۷/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف میز بیلیارد و منفرعات استاندارد آن شامل (توپ، چوب و ……) رامشمول بند ۲ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۵ میداند این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی کنترل کننده فشار هوای مشعل گازی

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۲پالت ۲۲ پالت کنترل کننده فشار هوای مشعل گازی که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۵۰۴۰۷۲ مورخ ۳/۴/۸۱ ذیل شماره ۹۰۲۶۲۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۹۰۳۲۸۹ تعرفه طبقه بندی نمود و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفترتعرفه استعلام شد.

رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۶۴۴۷/۹۳۰۹ مورخ ۲۲/۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا کمیسیون کالای مورد اختلاف (دستگاه کنترل فشار گاز هوای مشعل راذیل ردیف ۹۰۲۶۲۰ تعرفه طبقه بندی مینماید این رای قابل تجدیدنظراست.

تعرفه گمرکی دستگاه سیم لخت کن

کالای مورد اختلاف عبارت از تعداد ۲۸۵ کیلوگرم دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک را طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۱۷۶۳۲ مورخ ۱۸/۶/۸۲ ذیل شماره ۸۴۷۹۸۹ تعرفه به گمرک شهیدرجایی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۸۰ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفتر تعرفه استعلام مینمایند.
رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۴۴۵/۸۴۸۳ مورخ ۲۰/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده ، گزارش گمرک ایران مدافعات صاحب کالا ، کمیسیون کالای مورد اختلاف دستگاه برش سیم توأم با سیم لخت کن را ذیل ردیف ۸۴۷۹۸۹ تعرفه طبقه بندی مینمایند.

تعرفه گمرکی سینی ساخته شده از آهن و نقره

کالای مورد اختلاف عبارتست ازسینی سیلورکه طی اظهارنامه کوتاژ ۷۰۰۴۰۷ مورخ ۶/۶/۸۲ ذیل شماره ۷۱۱۴۲۰ تعرفه به گمرک استان بوشهر اظهار و گمرک فوق کالا را ذیل شماره ۷۳۲۳۹۴ تعرفه طبقه بندی نمود. بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد.

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۵۱/۸۵۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ باتوجه به محتویات پرونده،‌گزارش گمرک ایران مدافعات وکیل صاحب کالا و اظهارنظر مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران مبنی براینکه کالا با پایه آهن بوده و پوشش بیرونی آن از جنس نقره خالص بوده که این پوشش از طریق آبکاری ELECTRO PLATY انجام شده کمیسیون ظروف مورد اختلاف را ذیل ردیف ۷۳۲۳۹۹ تعرفه طبقه بندی و آن را مشمول پرداخت جریمه نمیداند این رأی قابل تجدیدنظراست.