اختلافات گمرکی

اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال

پیرو دستور مورخ 98/5/16 معاون محترم امور گمرکی در ارجاعات شناسه 6325098 با موضوع ابلاغ تصویب نامه شماره 55637ت/58144 مورخ 98/5/13 هیئت محترم وزیران برای واردات دستگاه های استخراج رمز ارز ها (ماینر) نامه شماره 52202/515 مورخ 99/8/20 سرپرست محترم گروه دوم حسابرسی هیئت دوازدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور جهت آگاهی ارسال …

اظهار خلاف در واردات دستگاه ماینر ارز دیجیتال ادامه »

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی

شماره34932/ت51932هـ 21/3/1394 تصویب‌نامه درخصوص تعدیل جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی وزارت اموراقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره 28726 مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۵۶) قانون امور گمرکی ـ مصوب 1390 ـ تصویب کرد: جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده …

تعدیل جریمه‌ها و سایر حد نصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی ادامه »

تعرفه گمرکی طلق پرس کارت

کالای مورد اختلاف عبارتست از طلق پرس کارت که طی اظهارنامه کوتاژ ۵۵۴۳۹۳۷ مورخ ۱۲/۱۱/۸۱ ذیل شماره ۳۹۲۰۶۱ تعرفه به گمرک بندرعباس اظهار و گمرک محل کالا را با تردید بین شماره ۳۹۲۰ و ۳۹۲۶ تعرفه طبقه بندی مینماید براساس اعتراض ذینفع پرونده به دفتر تعرفه ارسال شد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی بشماره ۵۸۰۸۰/۹۴۰۰ …

تعرفه گمرکی طلق پرس کارت ادامه »

تعرفه گمرکی مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش

کالای مورداختلاف عبارتنداز ۲۳نگله مخزن شیشه‌ای شیردوش که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۱۲۰۳۰ مورخ ۱۴/۸/۸۲ذیل شماره ۹۰/۸۴۳۴ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۷۰۲۰ تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۴۶۰/۸۴۸۴ مورخ ۲۵/۱۱/۸۲ باتوجه به محتویات …

تعرفه گمرکی مخزن شیشه‌ای جمع آوری شیرقابل اتصال به دستگاه شیردوش ادامه »

تعرفه گمرکی رنگ پودری بر پایه اپوکسی پلی استر

کالای مورد اختلاف عبارتست از رنگ پودری که طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۰۶۱۵ مورخ ۱۶/۹/۸۲ ذیل شماره ۳۹۰۷۹۹ بدون شمول یادداشت بند۴ مندرجات فصل ۳۹ تعرفه به گمرک استان قزوین اظهار و گمرک مزبور کالا را ذیل شماره ۳۹۰۷۹۹ تعرفه با شمول یادداشت فوق الذکر تعرفه طبقه بندی نمود بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه …

تعرفه گمرکی رنگ پودری بر پایه اپوکسی پلی استر ادامه »

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن

کالای مورد اختلاف عبارتست از ۱۲۹ نگله ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۰۰۷۲۳۱-۲۰/۵/۸۲ ذیل ردیف ۸۴۳۷۸۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه قسمتی از کالا را ذیل ردیف ۸۴۲۱۳۹ تعرفه طبقه بندی وحسب اعتراض ذینفع مراتب را از دفترتعرفه استعلام میماید. رای شماره ۵۸۱۸۴/۹۴۲۱-۱۱/۸/۸۲ کمیسیون رسیدگی به اختلافات …

تعرفه گمرکی ماشین آلات و دستگاه برای آسیاب کردن ادامه »

تعرفه گمرکی میز بیلیارد همراه با ملحقات

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۴دستگاه میز بیلیارد همراه با ملحقات طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۰۰۲۳ مورخ ۸/۴/۸۲ ذیل شماره ۹۵۰۴۲۰ با استفاده از تسهیلات بند۲ ذیل یادداشت فصل ۹۵ تعرفه به گمرک اردبیل اظهار و گمرک محل کالا را ذیل شماره ۹۵۰۴۲۰ و فقط میز را مشمول بند ۲ یادداشت فصل ۹۵ و ملحقات را مشمول …

تعرفه گمرکی میز بیلیارد همراه با ملحقات ادامه »

تعرفه گمرکی کنترل کننده فشار هوای مشعل گازی

کالای مورد اختلاف عبارتست از۲۲پالت ۲۲ پالت کنترل کننده فشار هوای مشعل گازی که طی اظهارنامه کوتاژ ۱۵۰۴۰۷۲ مورخ ۳/۴/۸۱ ذیل شماره ۹۰۲۶۲۰ تعرفه به گمرک شهریار اظهارو گمرک مربوطه کالا را ذیل شماره ۹۰۳۲۸۹ تعرفه طبقه بندی نمود و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفترتعرفه استعلام شد. رای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به …

تعرفه گمرکی کنترل کننده فشار هوای مشعل گازی ادامه »

تعرفه گمرکی دستگاه سیم لخت کن

کالای مورد اختلاف عبارت از تعداد ۲۸۵ کیلوگرم دستگاه سیم لخت کن اتوماتیک را طی اظهارنامه کوتاژ ۶۰۱۷۶۳۲ مورخ ۱۸/۶/۸۲ ذیل شماره ۸۴۷۹۸۹ تعرفه به گمرک شهیدرجایی بندرعباس اظهار و گمرک مذکور کالا را ذیل شماره ۸۴۷۷۸۰ تعرفه طبقه بندی و بدنبال اعتراض ذینفع مراتب را از دفتر تعرفه استعلام مینمایند. رأی کمیسیون رسیدگی به …

تعرفه گمرکی دستگاه سیم لخت کن ادامه »

تعرفه گمرکی سینی ساخته شده از آهن و نقره

کالای مورد اختلاف عبارتست ازسینی سیلورکه طی اظهارنامه کوتاژ ۷۰۰۴۰۷ مورخ ۶/۶/۸۲ ذیل شماره ۷۱۱۴۲۰ تعرفه به گمرک استان بوشهر اظهار و گمرک فوق کالا را ذیل شماره ۷۳۲۳۹۴ تعرفه طبقه بندی نمود. بدنبال اعتراض ذینفع مراتب از دفتر تعرفه استعلام شد. رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به شماره ۵۸۵۵۱/۸۵۰۱ مورخ ۲۵/۱۲/۸۲ باتوجه به …

تعرفه گمرکی سینی ساخته شده از آهن و نقره ادامه »