واردات و ترخیص ماشین آلات راهسازی

ما در این بخش خرید، واردات و ترخیص ماشین آلات راهسازی را توضیح خواهیم داد. در نظر داشته باشید که در تجارت خارجی ما هر روز بخشنامه های جدیدی صادر می شود و شما نیز می بایستی در نظر داشته باشید که علاوه بر این بخش بقیه بخشنامه های صادره را نیز مطالعه نمایید. البته ما سعی خواهیم کرد مطالب را بروز رسانی کنیم.

نخست می بایستی در نظر داشته باشید که ماشین آلات راهسازی مشمول قانون خودرو می باشند و می بایستی شما از لیست مجاز برای واردات ماشین مورد نظر خود را انتخاب کنید. شما در این لینک می توانید لیست مجاز واردات خودروهای سنگین را ببیند و یا اینکه مستقیم از سایت ثبت سفارش در این لینک مشاهده کنید.

جدول زیر شماره تعرفه های گمرکی ماشین آلات راهسازی و میزان حقوق ورودی آنها در گمرک را مشخص کرده است.

شماره تعرفه H.S CODEتوضیح و شرح کالاحقوق ورودی Import Dutyارزش افزوده و عوارض دیگرکد کشور دارنده
تعرفه ترجیحی
Preferential
Tariff
Description
8429بولدوزر، انگلدوزر (Angledozer)، گریدر، تسطیح کننده، اسکریپر (Scraper)، بیل، مکانیکی، ماشین گودبرداری، لودر، و لودر بیل دار، ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه سازی ، قادر به حرکت بدون نیروی محرکه خارجی.Self-propelled bulldozers, angledozers,
graders, levellers, scrapers, mechanical
shovels, excavators, shovel loaders,
tamping machines and road rollers.
بولدوزر و انگلدوزر:- Bulldozers and angledozers:
842911- - چرخ زنجیری (Track laying)- - Track laying
- - - بلدوزر با قدرت موتور 330 اسب بخار و کمتر:- - - Bulldozers of a power 330 hp and less
84291111- - - - نو158- - - - New
84291112- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر158- - - - Used, of an age five years or less
84291119- - - -سایر158- - - - Other
- - - سایر بلدوزرها:- - - Other bulldozers:
84291121- - - - نو48- - - - New
84291122- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر48- - - - Used, of an age five years or less
84291129- - - - سایر48- - - - Other
84291190- - - سایر48- - - Other
84291900- - سایر48- - Other
842920- گریدر و تسطیح کننده- Graders and levellers
- - - گریدر با قدرت 240 اسب بخار و کمتر:- - - Graders of a power 240 hp or less
84292011- - - - نو158- - - - New
84292012- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر158- - - - Used, of an age five years or less
84292019- - - - سایر158- - - - Other
- - - سایر گریدرها- - - Other graders:
84292021- - - - نو48- - - - New
84292022- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر48- - - - Used, of an age five years or less
84292029- - - - سایر48- - - - Other
84292090- - - سایر48- - - Other
84293000- اسکریپر48- Scrapers
842940- ماشین کوبیدن و سفت کردن زمین و غلتک راه سازی- Tamping machines and road rollers
- - - غلطک راه سازی با قدرت 150 اسب بخار و کمتر- - - Road rollers of a power 150 hp and less
84294011- - - - نو158- - - - New
84294012- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر158- - - - Used, of an age of five years or less
- - - سایر غلطک های راه سازی:- - - other road rollers:
84294019- - - - سایر48- - - - Othere
84294021- - - - نو48- - - - New
84294022- - - - مستعمل با سال ساخت 5 سال کمتر48- - - - Used, of an age of five years or less
84294029- - - - سایر48- - - - Other
84294090- - - سایر48- - - Other
- بیل مکانیکی ،گودبردار ،لودر و لودر بیل دار:- Mechanical shovels, excavators and shovel loaders:
842951- - لودر بیل دار با بارگیری از جلو- - Front-end shovel loaders
- - - لودر با قدرت 270 اسب بخار و کمتر- - - Loaders of a power 270 hp or less
84295111- - - - نو158- - - - New
84295112- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر158- - - - Used, of an age five years or less
84295119- - - - سایر158- - - - Other
- - - سایر لودرها- - - Other loaders:
84295121- - - - نو48- - - - New
84295122- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر48- - - - Used, of an age five years or less
84295129- - - - سایر48- - - - Other
84295190- - - سایر48- - - Other
842952- - ماشین آلاتی که قسمت فوقانی آنها می تواند 360 درجه چرخش داشته باشد.- - Machinery with a 360o revolving
superstructure
- - - انواع بیل مکانیکی به قدرت 200 اسب بخار و کمتر- - - Mechamical shovels of a power 200 hp or less
84295211- - - - نو158- - - - new
84295212- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال وکمتر158- - - - used، of an age fhve years or less
84295219- - - - سایر158- - - - other
- - - سایر بیل های مکانیکی:- - - other excavators shovels
84295221- - - - نو48- - - - New
84295222- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر48- - - - Used, of an age five years or less
84295229- - - - سایر48- - - - Other
84295290- - - سایر48- - - Other
842959- - سایر- - Other
- - - انواع بیل مکانیکی به قدرت 200 اسب بخار و کمتر:- - - All kinds of mechanical shovels of a power 200 hp or less:
84295911- - - - نو158- - - - New
84295912- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر158- - - - Used, of an age five years or less
84295919- - - - سایر158- - - - Other
- - - سایر بیل های مکانیکی:- - - Other mechanical shovels
84295921- - - - نو48- - - - New
84295922- - - - مستعمل با سال ساخت پنج سال و کمتر48- - - - Used, of an age five years or less
84295929- - - - سایر48- - - - Other
84295990- - - سایر48- - - Other

3 فکر می‌کنند “واردات و ترخیص ماشین آلات راهسازی

  1. masoudaliheidari

    سلام ممنون از پاسخ شما روش واردات این نوع محصولات رو بیشتر توضیح می دین؟ منظورم ماشین آلات راهسازی و کامیون و کشنده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.