شرایط قرنطینه ای واردات پوسته تخم پنبه از کشور آذربایجان

شرایط قرنطینه ای واردات پوسته تخم پنبه (Cotton seed hull) از کشور آذربایجان جهت مصرف خوراک دام و طیور

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور آذربایجان که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد

1- Glomerella gossypii
3- Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum

توجه:
درج اسامی علمی آفات ، بیماریهای گیاهی و علف هرز فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضدعفونی محموله با گاز فسفین به میزان 5/1- 1 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای °c 15 و بالاتر به مدت حداقل یک هفته در کشورمبدا و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه.
3- محموله می بایستی بطور کلی عاری از خاک و بذور علف های هرز بوده و در بسته بندی های نو و تمیز حمل گردد.
4- ضروری است محموله فاقد هرگونه دانه پنبه باشد در غیر این صورت از ورود محموله به کشور ممانعت به عمل آمده و مسئولیت هرگونه ضرر وزیان به عهده وارد کننده می باشد.
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و یا گواهی صدور مجدد و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است. در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
10- در صورتی که انجام هر یک از بندهای فوق در کشور مبداء مقدور نباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.