شرایط قرنطینه ای واردات ریزوم خشک زرد چوبه از کشور پاکستان

شرایط قرنطینه ای واردات ریزوم خشک زرد چوبه (Turmeric) (Curcuma longa) جهت مصرف خوراکی از کشور پاکستان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور پاکستان و یا ارگان رسمی دولتی مسئول صدور گواهی بهداشت گیاهی در کشور مبداٴ تولید کالا.
2- ریزومها بایستی کاملاً خشک بوده و قدرت جوانه زنی و تکثیر نداشته باشند.
3- انجام ضدعفونی محموله در کشور مبداء به یکی از روشهای زیر و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
الف: ضد عفونی با هوای گرم و خشک در دمای حداقل 85 درجه سانتی گراد به مدت 8 ساعت
ب: : ضد عفونی با هوای گرم و مرطوب در دمای حداقل 85 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 50% به مدت 48 ساعت
توجه: حداقل سه سنسور در قسمتهای مختلف محموله نصب و دمای مرکز توده و حد اقل یک سنسور نیز دمای محیط را اندازه گیری و ثبت نماید نمایند. ارائه پرینت ترموگراف که توسط حفظ نباتات پاکستان تایید شده باشد به کارشناسان قرنطینه گیاهی در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است.
ج: ضدعفونی با گاز متیل بروماید با دز 32 گرم در متر مکعب به مدت 24 ساعت در دمای بالاتر از 21 درجه سانتی گراد در شرایط NAP
4- در صورتی که انجام هر یک از بندهای فوق در کشور مبداء مقدور نباشد از صدور گواهی بهداشت گیاهی جداً خودداری گردد.
5- محموله بایستی عاری از خاک، بذور علفهای هرز ، حشرات زنده ،علائم بیماریها ، برگ و سایر بقایای گیاهی باشد.
6- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یا امحاء خواهد شد. (در صورت آلودگی به عوامل خسارت زای قرنطینه ای محموله عودت یا امحاء می گردد.)
7- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
8- محموله باید در بسته بندیهای نو ، تمیز و غیر چوبی حمل گردد.
9- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفا بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.
10- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد(Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث بوده و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.