ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه

قانون امور گمرکی ایران ممنوعیت ها را در چهار بخش تقسیم بندی می کند. این ممنوعیت ها شامل کالاهای وارداتی قطعی ، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور داخل می شوند، ممنوعیت در ترانزیت خارجی و ممنوعیت در صادرات تقسیم می شوند.

قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

فصل دوم ـ ممنوعیتها

مبحث اول ـ ممنوعیتها در ورود قطعی

ماده ۱۲۲ ـ ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است:

الف ـ کالاهای ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ کالاهای ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمرکی یا تصویب ‌نامه های متکی به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، گلوله و سایر مهمات جنگی، دینامیت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبیل و پیش سازهای آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر مورد

ث ـ دستگاههای فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوایی مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

چ ـ سامانه (سیستم‌)های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره ۱ ـ ورود کالاهای الکترونیکی و مخابراتی با کاربرد تجاری و مدل خاص که مورد سوءاستفاده جاسوسی قرار می گیرند و همچنین کالاها و مواد دارویی، غذایی، معدنی، سموم و مواد آلی که به عنوان کالای دومنظوره مورد سوءاستفاده بیوتروریزم قرار می گیرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع می گردد.
تبصره ۲ ـ فهرست و مشخصات کالاهای موضوع این بند و تبصره(۱) توسط وزارت اطلاعات تعیین و به گمرک ایران اعلام می گردد.

ح ـ حاملین صوت و تصویر ضبط شده خلاف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

خ ـ کتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

د ـ کالاهای دارای عبارت یا علامتی مخالف نظم عمومی یا شؤون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسکناس‌های خارجی از جریان قانونی خارج شده، اسکناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبی و بلیط بخت آزمایی (لاتاری)

ر ـ کالاهای دارای نشانی یا نام یا علامت یا مشخصات دیگری بر روی خود کالا یا روی لفاف آنها به منظور فراهم کردن موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی آن کالا

تبصره ـ کالایی که با نظارت و تأیید گمرک موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثنی است.
ز ـ کالاهای ممنوع الورود به موجب قوانین خاص
مبحث دوم ـ ممنوعیتها در ورود موقت و عبور داخلی

ماده ۱۲۳ ـ در ورود موقت و عبور داخلی، محدودیتهای ذیل قابل اعمال است:

الف ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهایی که به موجب قانون ممنوع گردیده است، امکانپذیر نیست.
ب ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای موضوع بندهای (پ) تا (ج) ماده (۱۲۲) این قانون منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
پ ـ ورود موقت کالاهای موضوع بندهای (چ) و (ح) ماده (۱۲۲) این قانون ممنوع است ولیکن عبور داخلی این کالاها منوط به موافقت وزارتخانه های مربوطه است.
ت ـ ورود موقت و عبور داخلی کالاهای مجاز مشروط، با موافقت گمرک ایران امکانپذیر است.

مبحث سوم ـ ممنوعیتها در عبور خارجی

ماده ۱۲۴ ـ فهرست کالاهای ممنوعه برای عبور خارجی و عمل انتقال (ترانشیپمنت) توسط شورای امنیت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده ۱۲۵ ـ دولت میتواند با صدور تصویبنامه، عبور خارجی، ورود موقت، عمل انتقال یا کران‌بری(کابوتاژ) هر کالایی را به اقتضاء مصالح اقتصادی یا امنیت عمومی یا بهداشتی منع یا مقید به شرایطی کند.

مبحث چهارم ـ ممنوعیتها در صادرات

ماده ۱۲۶ ـ کالاهای زیر قابلیت صدور قطعی ندارد:

الف ـ کالاهای ممنوع‌الصدور براساس شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون
ب ـ اشیاء عتیقه یا میراث فرهنگی به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، گردشگردی و صنایع دستی
پ ـ اقلام دامی یا نباتی و گونه های جانوری برای حفظ ذخایر ژنتیک یا حفاظت محیط زیست طبق فهرست اعلامی ازسوی سازمانهای مربوطه
ت ـ سایر کالاهای ممنوع الصدور به موجب قوانین خاص

ماده ۱۲۷ ـ ورود و ترخیص کالاها تحت هر یک از رویه های گمرکی که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیطی و نظایر آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان‌های مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی از این سازمانها است.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز در خصوص ممنوعیت ها چنین می گوید :

بخش نهم ـ معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها

 ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب)  ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف  وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات  کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف  گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

18 فکر می‌کنند “ممنوعیت های گمرکی – کالاهای ممنوعه

 1. علیرضا جهانبخش

  سلام من سوالی دارم آیا من میتوانم از کشور سوئد ۱ عدد گیتار الکتریک به ایران بیاورم؟ آیا گیتار الکتریک جزء کالاهای ممنوعه هست؟ آیا در صورت موافقت با ورود گمرکی به این کالا میخورد؟ حتی اگر از جعبه خارج شده باشد؟ بسیار بسیار سپاسگزارم و لطفاً اگر امکانش هست سریعتر پاسخ دهید ممنون میشوم

 2. IBfon.Org نویسنده

  سلام. شما می توانید کالای خود را از طریق پست ایران و یا شرکتهای پست سریع بین الملل وارد کنید. معمولا این نوع کالاها را به عنوان کالای هدیه و سوغات قبول می کنند و عوارضی نمی گیرند. اگر هم بگیرند عدد زیادی نمی شود.
  گیتار جزء کالاهای ممنوعه نیست. شما می توانید از فرستند خود بخواهید که پاکت تبریک و… مسائل کنار گیتار بگذارد تا جلوه سوغات یا هدیه بودن را بهتر نشان دهد.

  1. IBfon.Org نویسنده

   قرار بود شواری امنیت کشور طبق بند 124 اقدام به تهیه لیست ممنوعیت های ترانزیت بکند که تا به حال انجام نشده است و در مجلس نیز در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد.
   اما ترانزیت گوشت خوک طبق بعضی از اخبار نمی تواند ترانزیت شود. طبق این خبر :
   ایرنا:معاون سازمان توسعه تجارت ، از ممنوعیت واردات گوشت خوک به داخل کشور از مبادی قانونی و رسمی خبرداد و گفت : گوشت خوک یکی از کالاهای ستاره دار (ممنوعه )کتاب تعرفه به شمار می آید به این معنا که هیچ توضیحی برای واردات آن وجود ندارد.’کیومرث فتح اله کرمانشاهی ‘ جمعه شب تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور اسلامی واردات گوشت خوک را خلاف موازین دینی خود می داند و طبق قانون به هیچ عنوان دراین خصوص کوتاه نمی آید .وی درعین حال در واکنش به برخی اخبار منتشره در خصوص ثبت واردات گوشت خوک در گمرک جمهوری اسلامی، گفت : اینکه کالایی در گمرک به ثبت رسیده به معنای قانونی بودن ورود آن نیست ، بلکه ممکن است گوشت وارداتی قاچاق بوده و زیر اجناس قانونی جاسازی شده باشد . در اینگونه موارد ، گمرک آن را ثبت و ضبط می کند که احتمال موارد مشابه این نوع واردات قاچاق از مبادی رسمی وجود دارد . وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است گوشت خوک وارداتی به صورت ترانزیت وارد کشور شده باشد گفت : این موضوع اصلا نمی تواند صحت داشته باشد ، چرا که اجناس داخل کامیون های بین المللی حمل بار ‘کارنه تیر ‘ به هیچ عنوان بازرسی نمی شود .کرمانشاهی تاکید کرد : به طور عموم کالاهای ترانزیتی به صورت پلمپ وارد کشوری شده و به همان صورت خارج می گردد مگر اینکه کشوری که محل ترانزیت است نسبت به بار نوع بار درحال حمل مشکوک شود که می تواند آن را فک پلمپ کند .
   اما قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی چنین می گوید :
   ماده 3 – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می‌گردند در حدود قراردادهای
   موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب‌هیچگونه مجوزی ندارند، مگر
   این که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
   ‌تبصره 1 – فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و
   به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
   ‌تبصره 2 – ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع
   مربوطه خواهد بود.

 3. امیر

  با سلام
  من میخوام یک کمان کامپوند برای تیر اندازی (نه برای شکار) از خارج از ایران بخرم ایا کمان سلاح به حساب میاد و ممنوع است یا نه

   1. امیر

    با سلام
    اگر من از کشور ترکیه کمانی بخرم در فرودگاه مشکلی برای پیش نمیاد؟
    (کمان توقیف نشود) پول کمان از بین نره

    1. IBfon.Org نویسنده

     کمان ورزشی باشد مشکلی بوجود نمی آید. اما اگر کمان شما کاربرد نظامی داشته باشد ورود آن مستلزم اخذ مجوز از وزارت دفاع می باشد.

    2. دانش

     سلام وقت بخیر میخواستم بگم که یه تفنگ بادی pcp از استرالیا برام بفرستن ، آیا مانعی وجود داره ؟ اگه هست راهکار چیه؟ و یا از چه طریق میشه بصورت قانونی وارد ایران شود . این هم عرض کنم که قدرت تفنگ بادی pcp نزدیک به ۴۰ ژول می باشد.
     ممنونم از راهنمایی و اطلاعات شما

 4. صبا

  سپاس از پاسخ گویی
  ” اجناس داخل کامیون های بین المللی حمل بار ‘ کارنه تیر ‘ به هیچ عنوان بازرسی نمی شود .کرمانشاهی تاکید کرد : به طور عموم کالاهای ترانزیتی به صورت پلمپ وارد کشوری شده و به همان صورت خارج می گردد”
  بنابر این صحبت ترانزیت کوشت خوک از خاک ایران تحت کارنه تیر مجاز میباشد.

  1. IBfon.Org نویسنده

   کرمانشاهی اینو گفته : آیا ممکن است گوشت خوک وارداتی به صورت ترانزیت وارد کشور شده باشد گفت : این موضوع اصلا نمی تواند صحت داشته باشد.
   علاوه بر آن عدم بازرسی به معنی اجازه ترانزیت نمی باشد بلکه به معنی عدم فک پلمپ می باشد. البته اگر دلایل قوی برای خلاف و محتویات باشد گمرک می تواند فک پلمپ و دوباره پلمپ و اجازه خروج بدهد. یعنی اگر اسناد شما گوشت خوک اعلام شود گمرک اجازه ترانزیت نمی دهد مگر اینکه در لیست مجاز شواری امنیت برای ترانزیت باشد.
   http://ibfon.org/forums/blog/external-transit/

 5. امیر

  سلام میخام از کشور (چین، ترکیه یا یک کشور اروپایی) یک حلال شیمیایی آزمایشگاهی خریداری و با پست EMS ,DHL,TNT یا.. وارد کنم خواستم ببینم نظارت نماینده گمرک در پست دارد ؟لیست مواد شیمیایی ممنوعه رو میتونید در اختیارم قرار بدیدتا هزینه ام از بین نرود؟متشکرم

 6. سمن

  سلام من میخوام برای تولد خواهر زادم از این بیسیما یا همون تاکی واکی بفرستم .ممنوعیت داره؟

  1. IBfon.Org نویسنده

   بی سیم هایی که جنبه نظامی نداشته باشد مشمول مقررات مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. البته اگر به صورت تجاری وارد شود.

 7. saeed

  سلام .یه بسته کوچیک سوسیس خوک میتونم به عنوان سوغات برای کسی به ایران بیارم یا با گمرک به مشکل میخورم .مرسی

 8. محمد مقدم

  سلام.لیست کالاهای ممنوعه برای صادرات رو چجوری میشه دریافت کرد؟این لیست چند وقت به چند وقت به روز میشه و مرجع صادر کننده کجاست؟
  مثلا واسه اینکه بدونم صادرات روغن زیتون یا تخم مرغ مولد یا پودر شوینده یا هر چیز دیگه ممنوع هستن یا مجاز از کجا باید استعلام بگیرم؟ایا سامانه ی فعال یا لیست مدون شده ای موحود هست که ماهانه چک کنم و ببینم چی ممنوعه و چه کالایی مجاز؟

 9. مریم تبیانی

  سلام من میخوام لباس از چین وارد کنم با پست بین الملل. آیا گمرک ایراد میگیره؟ لباس جزو کالاهای ممنوعه است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.