شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله گواراز کشور هندوستان

(Cyamopsis tetragonoloba شرایط قرنطینه ای واردات کنجاله گواراز کشور هندوستان

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء که در قسمت A.D (توضیحات اضافی) آن عاری بودن محموله از آفات و بیماریهای ذیل مورد تاکید قرار گرفته باشد.
1. Araecerus fasciculatus
توجه:
الف : درج اسم علمی آفت فوق درگواهی بهداشت گیاهی کالای مذکور الزامی است و در غیر اینصورت به دلیل نقص مدارک از ترخیص کالا جلوگیری و مسئولیت هر گونه ضرر و زیان به عهده وارد کننده خواهد بود.
2- ضد عفونی با گاز فسفین به مقدار 1تا 2 گرم در متر مکعب حجم محموله در دمای بالا تر از 15 درجه سانتی گراد حد اقل به مدت 5 روز در کشور مبدا.
3- ارائه نسخه اصلی گواهی بهداشــت گیاهی کشور مبداء با مشخصات مندرج در بند یک و دو این شرایط، و سایر مدارک لازم به کارشـناسان قرنــطینه گیاهی در هنگام بازدید محـموله درگمرک الزامی می باشد.
4- محموله بایستی عاری از هر گونه دانه له نشده گوار، بقایای گیاهی، خاک، بذر علفهای هرز و حشرات زنده باشد.
5- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
6- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
7- در صورتی که محموله از طریق کشور ثالثی صادر میشود میبایست کپی گواهی بهداشت گیاهی کشور مبداء که دارای کلیه شرایط اعلامی بوده و ممهور به مهر قرنطینه کشور صادر کننده مجدد است به همراه اصل گواهی بهداشت گیاهی Re-export به مامورین قرنطینه گیاهی مستقر در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده ارائه شود.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در خصوص با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.