ارزش گمرکی کامیون های داف DAF سال 2014

17082/9044/204/24/34
ناظرین/ مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرائی
موضوع: ارزش کامیونهای کشنده DAF سال 2014
با سلام و احترام
دراجرای تبصره 6 قانون خودرو و براساس مفاد صورتجلسه شماره 533 مورخ 2/2/93 کمیته مشترک گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت ارزش انواع کامیونهای کشنده DAF سال 2014 ساخت هلند به نمایندگی شرکت ماشین سازی فاروب زمان به شرح جدول زیر ارسال میگردد . مقتضی است دستور فرمایند ارزشگذاری کامیونهای وارداتی مربوطه باتوجه به ارزشهای اعلام شده با در نظر گرفتن بیمه انجام گیرد.

C&F BANDAR ABBAS ( EURO ) MODEL DESCRIPTION
69,000 Space Cabin TRUCK XF105
460 HP
EURO 5 (4×2)
70,500 Super Space Cabin
72,000 Automatic Gearbox – Space Cabin
73,500 Automatic Gearbox – Space Cabin
83,000 Manual Gearbox – Day CabinTRUCK CF85 TRUCK CF85
460 HP EURO 5
(6×4)
83,500 Manual Gearbox – Sleeper Cabin
پرایس لیست کامیون های داف سال 2014
پرایس لیست کامیون های داف سال 2014