تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحد های تولیدی

بسمه تعالی

 91387/93/73/216

25/05/1393

ناظر ،مدیرکل ،مدیر محترم …………….

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 127125/92/710/73/308-3/7/92 با عنایت به مصوبه مربوطه خواهشمند است دستور فرمایید در صورت ارائه درخواست کتبی نسبت به تمدید مهلت نگهداری کالاهای متعلق به واحد های تولیدی ونیز سازمانها و شرکت های دولتی علاوه بر مهلت های قانونی مقرر در ماده 24 قانون امورگمرکی تاسه ماه دیگر (مجموعا ً 8 ماه از تاریخ صدور قبض انبار ) راسا اقدام فرمایند ضمنا مراتب فوق صرفا تا پایان سال 1393 معتبربوده و گزارش عملکرد این مصوبه بایستی در مقاطع سه ماه (بدون تاخیر ) تهیه وبه این مرکز ارسال گردد .
سید مجتبی پور سیف
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.