مبنای محاسبه مبلغ کارمزد ثبت‌سفارش‌های سامانه جامع تجارت

انجمن ها سامانه های الکترونیکی سامانه جامع تجارت اطلاعیه های سامانه ی جامع تجارت مبنای محاسبه مبلغ کارمزد ثبت‌سفارش‌های سامانه جامع تجارت

#22719
admin
مدیرکل

باسمه تعالی

📣 📣 اطلاعیه

🔶️در راستای اجرای مصوبات شماره 22446/ت/59761ه مورخ 1401/02/17هیئت محترم وزیران، از روز *پنجشنبه مورخ 1401/03/19  نرخ مندرج در سامانه  «معاملات الکترونیکی ارز» (ETS)  مبنای محاسبه مبلغ کارمزد ثبت‌سفارش‌های سامانه جامع تجارت گردید.

🌐 سامانه جامع تجارت