مدارك مورد نياز براي صدور مجوز ازدواج بانوان ايراني با مردان خارجي

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج گذرنامه – ویزا – توریسم قوانین و مقررات مربوط به ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مدارك مورد نياز براي صدور مجوز ازدواج بانوان ايراني با مردان خارجي

#1460
admin
مدیرکل

مدارك مورد نياز براي صدور مجوز ازدواج بانوان ايراني با مردان خارجي

مدارك مورد نياز براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي موضوع مواد 2 و 3 آيين نامه زناشويي شماره 50990-6/12/1345 هيئت وزيران:
1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.
2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بلامانع‌بودن و به رسميت شناختن ازدواج.
3- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي.
4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاقنامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد.
5- طلاقنامه زن در صورتيكه قبلاً ازدواج كرده باشد.
6- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد درصورتيكه زن مسلمان باشد.
7- تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و يا جدائي.
8- اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد.
(درصورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت ميگردد).
9- فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات 2 نسخه
10- فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات 1 نسخه
11- فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات 1 نسخه
12- عكس 4×3 از هر كدام از طرفين 6 قطعه