مدارک لازم برای اخذ تابعیت ایران + دانلود فرم تحصیل تابعیت

انجمن ها مسافری – اقامت در خارج گذرنامه – ویزا – توریسم شرایط اخذ تابعیت ایران مدارک لازم برای اخذ تابعیت ایران + دانلود فرم تحصیل تابعیت

#1591
admin
مدیرکل

مدارک لازم برای اخذ تابعیت ایران + دانلود فرم تحصیل تابعیت

  1.  تکمیل ، امضاء و ارایه یک نسخه پرسشنامه متقاضیان تحصیل تابعیت ایران
  2. اصل و دو نسخه تصویرآخرین مدرک تحصیلی متقاضی
  3. اصل و دو نسخه تصویر مدارک هویت و تابعیت متقاضی و همسر و فرزندان
  4. 6 قطعه عکس 4*6 جدید و يکنواخت (تمام رخ با زمينه روشن , بدون کلاه  عينک و شال گردن) متقاضی
  5. 6 قطعه عکس (9*6) دسته جمعی همسر و فرزندان کمتر از 18 سال (چنانچه تبعه خارج باشند )
  6. اصل و دو نسخه تصویر سند ازدواج

دانلود فرم تحصیل تابعیت ایران