پاسخ به : تعرفه گمرکی واردات دستگاه میکسر سس تحت خلا

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی واردات دستگاه میکسر سس تحت خلا پاسخ به : تعرفه گمرکی واردات دستگاه میکسر سس تحت خلا

#15501
admin
مدیرکل

سلام
ذیل تعرفه 84798200 طبقه بندی می شود.