پاسخ به : تعرفه گمرکی چراغ led و ماژول تابلو روان و قطعات الکترونیکی

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی تعرفه های گمرکی تعرفه گمرکی چراغ led و ماژول تابلو روان و قطعات الکترونیکی پاسخ به : تعرفه گمرکی چراغ led و ماژول تابلو روان و قطعات الکترونیکی

#1354
admin
مدیرکل

این لامپها میره تعرفه 85399090 با تعرفه 4 درصدی و 6 درصد ارزش افزوده.
ماژول را که دوست خوبمان گفتند.