پاسخ به : تعرفه گمرکی چرخ گوشت و کتری ،قوری

#1390
admin
مدیرکل

سلام
کلیه چینی جات سرمیز ، آشپزخانه و اشیاء خانه و پاکیزگی از جنس چینی تحت تعرفه 6911000 ( سرمیز و آشپزخانه ) با تعرفه 100 درصدی و 6 درصد ارزش افزوده و بقیه تحت تعرفه 69119000 با همان حقوق ورودی و ارزش افزوده قابل طبقه بندی است.
توضیحات مهم :
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی معادل ریالی هر کیلو ظروف چینی مشمول این ردیف به میزان 15000 ریال و یا 100 درصد ( هر کدام بیشتر باشد ) تعیین می گردد.
برای استیل هم تعرفه 7323 را در لینک زیر نگاه کنید :
http://fa.ibforums.net/iran-export-import-low-section-15-chapter-73
اگر از فولاد زنگ نزن باشد 73239390 هست . 40 درصد حقوق ورودی و 6 درصد ارزش افزوده