پاسخ به : قوانین کلی انجمن

انجمن ها پشتیبانی انجمن اخبار و اطلاعیه ها قوانین کلی انجمن پاسخ به : قوانین کلی انجمن

#1365
admin
مدیرکل

قوانین مربوط به استفاده از برندهای تجاری و نام های حقوقی ( شرکتی )
استفاده کاربران از نام های تجاری و حقوق و برندها ( آرم شرکتها ) در انجمن برای کاربران عادی ممنوع می باشد مگر اینکه یکی از شرایط زیر را کسب کنند ز نام حقوقی و برند استفاده کنند :
1- در صورتی می توانند از اسامی شرکتی و برندهای تجاری خود در آواتار ( تصویر کاربری) و نام کاربری خود استفاده کنند که معلوم گردد شخص کاربر عضوی از آن شخص حقوقی می باشد.
2- کاربران ممتاز انجمن نیز می توانند با رعایت بند 1 از برند و نام تجاری خود استفاده کنند. ( اسامی کاربران ممتاز ماهانه اعلام می گردد)
3- اسپانسرهای انجمن نیز با رعایت بند یک حق استفاده از برند و نام تجاری خود را دارند.