پاسخ به : مضاربه بانکی در واردات کالا

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی مضاربه بانکی در واردات کالا پاسخ به : مضاربه بانکی در واردات کالا

#2356
admin
مدیرکل

سلام.
در مضاربه بانکها یک نرخ سود بانکی تعیین شده است که اصل وام + سود به بانک پرداخت می شود.خیلی از قراردادهای مضاربه ای بانکی جنبه صوری دارند.
در هر حال بانک تنها برای وارداتی که بانک نقش متعهد و یا تامین کننده ارز را دارد می تواند سند گمرکی را بخواهد . حتی ما برات بانکی داریم که بانک هیچ گونه تعهد پرداخت هم نمی دهد و اگر کالا وارد شد پروانه گمرکی نیز مطالبه نمی کند.
ما قرارداد مضاربه شما را نمی دانیم چه چیزی قید شده است اما تنها در موارد بالا پروانه گمرکی لازم است.