پاسخ به : نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط پاسخ به : نحوه واردات خودرو و محاسبه هزینه های ترخیص ، شماره گذاری و سایر هزینه های مرتبط

#2874
محمد
مدیرکل

در یکی از سایت های مربوط به خودرو هزینه شماره گذاری سوناتا 2014 را 20 میلیون تومان عنوان کرده است، آیا واقعا اینقدر هزینه شماره گذاری بالاست؟