پاسخ به : نحوه پیدا کرده فروشنده خارجی و خرید از امارات

انجمن ها ترخیص کالا و تشریفات گمرکی واردات قطعی نحوه پیدا کردن فروشنده خارجی و خرید از امارات پاسخ به : نحوه پیدا کرده فروشنده خارجی و خرید از امارات

#2852
admin
مدیرکل

با سلام
1- سوال واضح نیست ( موضوع جدیدهست) 2- موضوع بحث عوض شده است. بهتر است یک موضوع جدید ایجاد کنید. 3- قوانین ما اجازه نمی دهد شرکتی را معرفی کنیم.