پاسخ به : همفکری درباره چگونگی شروع تجارت خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی همفکری درباره چگونگی شروع تجارت خارجی پاسخ به : همفکری درباره چگونگی شروع تجارت خارجی

#1353
admin
مدیرکل

من می خواهم در مورد صادرات ایران بحث کنم که اشراف بهتری نسبت به آن داریم.
اگر بخواهیم یک پله اولیه برای صادرات در نظر بگیریم این است که فرد صادر کننده تاجر خوب داخلی باشد تا گام دیگر برای صادرات و فروش خارجی بردارد.
به نظر ما صادرات دو مرحله مهمی دارد که نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است :
1- شناخت از بازار داخلی و آگاهی از آخرین قیمتها و کیفیت محصولات ، توانایی خرید و یا تهیه اجناس صادراتی کاری است که باید صادرکننده خوب بلد باشد.
2- شناخت بازارهای خارجی و توانایی جذب مشتری
بقیه مراحل همچون حمل و نقل ، انجام تشریفات گمرکی و تهیه اسناد را می توان حل کرد. ایران در هر دو بخش مشکل دارد که بخش دوم بیشتر به چشم می خورد. بازار سنتی ایران اجازه حضور افرادی با فکر و ایده جدیدتر را نداده است . این ساختار سنتی باعث شده است که افرادی حتی بدون سواد صادرکننده موفقی باشند و یک تحصیل کرده دانشگاهی به سختی بتواند خود را وارد مجموعه بازار کند.
شاید باورش برای مردم ایران سخت باشد اما ایران در رتبه 50 حجم تجارت خارجی کشورهای جهان قرار دارد و کشور کوچک سنگاپور 7 برابر ایران حجم تجارت خارجی دارد. ایران در آخرین آمار بانک جهانی نزدیک 132 میلیارد دلار تجارت خارجی داشته است و سنگاپور 810 میلیارد دلار صادرات و واردات داشته است .