پاسخ به : کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی پاسخ به : کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

#1329
ناشناس
مشارکت کننده

کتابهای رضا بنایی خوبن. اگر تهرانین یه سر برین به موسسه نشر وزارت بازرگانی کلی کتاب هست.