پاسخ به : کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

انجمن ها دانشگاه مدیریت بازرگانی کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی پاسخ به : کتابهای خوب برای دانش بازرگانی خارجی

#1153
admin
مدیرکل

سلام.
1 – کتاب راهنمای نگارش نامه های بازرگانی اثر اشلی و ترجمه فروزان مثنویان مطلق ( قیمت 10 هزار تومان )
2- قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن ( البته قرار است تغییرات جزیی در آئین نامه با روی کار آمدن دولت جدید انجام شود ) قیمت 10 هزار تومان اثر رضا بنایی
3- یک کتاب اینکوترمز هم بگیرید . فعلا اینها را بخوانید تا برسیم به کتابهای دیگر
کتاب تعرفه ( قانون مقررات صادرات و واردات ) خیلی گران است و تعرفه ها در سایت ما به آدرس در دسترس می باشد. اگر نیاز ضروری نداشته باشید این کتاب را نخرید. چون تعرفه ها هر سال عوض می شود و کتاب بلا استفاده.
http://fa.ibforums.net/iran-export-import-low-1392/