پاسخ به : گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

انجمن ها خرید و فروش خارجی گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی پاسخ به : گرفتن نمونه کالا از شرکت خارجی

#1283
admin
مدیرکل

خواهش می کنم. شاید با زیاد شدن کاربران سایت دیگر سرعت پاسخگویی به سوالات کم شود که امیدواریم با رشد دانش اعضای سایت، کاربران عضو به همدیگر کمک کنند و یک مجموعه خوبی را شاهد باشیم .